J&T vstoupila do kolektivního systému REsolar

26.7.2014, 18:50

J&T FVE, fond kolektivního investování spravovaný skupinou J&T se od 1. 7. 2014 stal společníkem kolektivního systému REsolar a získal v něm 10% podíl. Vstupem fondu J&T FVE, který vlastní několik fotovoltaických elektráren, dochází k posílení pozice neziskového systému REsolar na českém trhu recyklace solárních panelů. REsolar si od tohoto partnerství slibuje, že díky strategickému partnerství s finanční skupinou J&T překročí současný 25 procentní tržní podíl.

Současně REsolar bude nabízet svým klientům nadstandardní zhodnocení uložených příspěvků u J&T banky.

„Důvodem pro výběr kolektivního systému REsolar pro budoucí recyklaci fotovoltaických elektráren společnosti J&T byl výběr nabídky, která splňovala parametry maximálně efektivního a transparentního zajištění recyklace solárních panelů s minimálními náklady,“ uvedl Roman Florian, člen představenstva společnosti J&T IB and Capital Markets.

„Za necelý rok jsme vybudovali společnost zaštítěnou respektovanými asociacemi s jasným závazkem minimalizovat provozní náklady při zachování budoucích maximálně kvalitních služeb. Těší nás, že naše nabídka budí důvěru u silných partnerů s bohatými zkušenostmi v energetice a umožňuje nám dynamický rozvoj společnosti REsolar,“ uvádí Veronika Knoblochová výkonná ředitelka kolektivního systému REsolar.

Společnost REsolar s.r.o. provozuje od května 2013 neziskový kolektivní systém pro recyklaci solárních panelů pro téměř 3 000 provozovatelů fotovoltaických elektráren a podle instalovaného výkonu dosahuje 25% podílu na trhu. To ji činí dvojkou na trhu. REsolar dlouhodobě upozorňuje na to, že legislativní úprava recyklace solárních panelů vznikala velmi nestandardním způsobem a vyhláškou stanovené příspěvky na budoucí recyklaci fotovoltaických modulů jsou výrazně nad očekávanými reálnými náklady.