Úsvit opět navrhuje retroaktivní limit výroby a podal trestní oznámení kvůli výplatě podpory

17.2.2016, 12:27

Skupina poslanců z opozičního Úsvitu přichází opět s návrhem novely zákona, která by retroaktivně zavedla opatření v podobě stanovení limitů výroby. Solární asociace již vyjádřila jednoznačně nesouhlasné stanovisko. Loni podobný návrh odmítla také legislativní rada vlády. Úsvit také trestním oznámením napadl první letošní výplatu provozní podpory.

Cílem návrhu je uzákonit hranici pro množství elektřiny z obnovitelných zdrojů, na něž by měli výrobci nárok na podporu. Zavedení hranice souvisí podle autorů s plánovanou kontrolou elektráren, zda nečerpají nadměrnou podporu z veřejných zdrojů.

Limit by byl podle novely zákona o podporovaných zdrojích energie pro jeden kalendářní rok a pro celou dobu  životnosti elektrárny. Hnutí Úsvit, které má úzké vazby na vedení ERÚ, již na počátku února kritizovalo vyplácení provozní podpory pro fotovoltaické elektrárny.

Navrhovaná novela připouští, že solární elektrárny by mohly do sítě dodat i více elektřiny, na tuto část by už ale výrobci podporu nedostali. Předloha zejména stanoví, že výrobci by mohli dostat podporu na roční množství elektřiny, které se rovná součinu instalovaného výkonu a hodnoty jeho ročního využití. Pro výpočet množství elektřiny vyrobené po dobu životnosti elektrárny by se výsledek vynásobil ještě počtem let, po něž trvá právo na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo na zachování minimální výše výkupních cen.

Solární asociace v rámci připomínkování již prostřednictvím Unie zaměstnavatelských svazů a Hospodářské komory ČR vyjádřila ostře nesouhlasné stanovisko a věří, že podobně se k návrhu postaví vláda i Poslanecká sněmovna. Návrh je totiž nepřípustně retroaktivní a v rozporu s dalšími právními předpisy.

S návrhem poslanců Úsvitu se můžete seznámit ZDE

Podivné trestní oznámení

Úsvit také 16. února podal trestní oznámení, který se snaží napadnout první letošní vyplacení provozní podpory pro OZE. Více ZDE

Podle Solární asociace je celé oznámení zmatečné: "Trestní oznámení Úsvitu – Národní Koalice nedává vůbec smysl. Nejenže obsahuje celou řadu faktických chyb, včetně toho, že je mediálně mířeno na „solární barony“, přičemž podpora se týká všech OZE, ale hlavně se opírá o jediný dopis Evropské komise adresovaný ERÚ, resp. o jeho účelovou interpretaci medializovanou ERÚ, která nemůže mít na vyplácení podpory žádný vliv. Ze zmíněného dopisu především jasně vyplývá, že Evropská komise ještě neukončila posuzování českého systému podpory pro obnovitelné zdroje a tedy ani nemohla vydat žádný příkaz k zastavení podpory, což je klíčovou podmínkou definovanou v Nařízení vlády č. 402/2015 ze dne 21. prosince 2015. Vyplácení podpory tedy rozhodně není věcí, kterou by se měla zabývat policie.

Napadení podpory pro obnovitelné zdroje sice stojí na nulových právních základech, přesto však jde o jasnou ukázku, jak se v Česku podkopává stabilita oboru obnovitelných zdrojů. Právě proto prosazujeme zřízení funkce vládního zmocněnce pro obnovitelné zdroje, který by komunikoval s poslaneckými kluby a mohl by jim vysvětlit právní kontext podpory pro obnovitelné zdroje. Poslanci by se tak mohli zaměřit na smysluplnější aktivity."