Slovo na úvod

28.7.2014, 16:03

Vážení členové a přátelé CZEPHO,

s potěšením Vám opět přinášíme nové číslo našeho newsletteru s hlavními informacemi ze solárního sektoru doma i ve světě.

Stěžejními oblastmi našeho zájmu jsou bezesporu návrh novely energetického zákona a zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie a chystané změny v legislativě týkající se recyklace solárních panelů. Obě právní normy se významným způsobem dotýkají každodenního života provozovatelů FVE a ovlivňují možnosti dalšího rozvoje, či spíše bytí a nebytí, solárního sektoru v České republice.

Jsme si samozřejmě vědomi závažnosti důsledků projednávaných zákonů a vyhlášek a velmi aktivně se proto zasazujeme nejen v rámci připomínkových řízení bránit přijetí jakýchkoliv opatření, která by zabránila růstu našeho odvětví nebo měla retroaktivní dopady na provozovatele slunečních elektráren. V rámci prosazování našich zájmů se nám podařilo získat podporu našich návrhů mnoha ministerstev, svazů a asociací, které přijali naše argumenty. Vítáme také novou snahu o otevřená a konstruktivní jednání s ministerskými úředníky, byť jsme teprve na začátku cesty společného dialogu. Dne 30.7.2014 jsme se také aktivně účastnili jednání ministerstva průmyslu ohledně vypořádání připomínek k novele energetického zákona, kde jsme pevně hájili naši pozici.

Pevně doufáme, že se i nadále budeme moci opírat o Vaši podporu a že se naše řady budou i v budoucnu rozšiřovat minimálně stejným tempem jako doposud. O tom, jak dále postupovat, co konkrétně Vás trápí a o všech námětech pro další činnost CZEPHO si budeme moci neformálně popovídat například na letní slavnosti, která se uskuteční 4. září na beskydských Pustevnách. Přijměte, prosím, naše srdečné pozvání na tuto akci.

S přáním mnoha slunečných dní

Ing. Veronika Knoblochová, výkonná ředitelka CZEPHO