Sluneční energie: nové šance pro všechny bez přístupu k síti

24.7.2014, 11:51

Na celém světě žije stále zhruba 1,7 miliardy lidí bez přístupu k elektrické síti. To samozřejmě přináší problémy nejen v každodenním životě domácnosti, ale znamená to v neposlední řadě také omezený přístup k možnostem pracovního uplatnění či jiným zdrojům příjmů. Nadějí pro mnohé z těchto lidí jsou nové projekty spojené se sluneční energií.

Ačkoliv mobilní telefony je možné dnes již možné využívat téměř po celém světě, velkým problémem může být jejich dobíjení. Nedostupnost elektrického zdroje v tomto případě znamená v mnoha zemích praktické odříznutí od obchodních příležitostí, pracovních možností i některých běžných služeb.

Právě sluneční energie může při řešení těchto problémů sehrát významnou roli. Nové produkty v této sféře jsou nejen nástrojem pro zlepšení životních a pracovních podmínek lidem mimo dosah elektrické sítě, ale pomáhají také vytvářet nová pracovní místa. Většina z nich proto přichází nejprve na trhy rozvojových zemí s potenciálem rozšířit se postupně do celého světa. Mnoho z těchto projektů vděčí za svůj vznik tzv. crowdfundingu, tedy shromážděním prostředků na rozjezd pomocí speciální sbírky, do které se mohou zapojit všichni, kdo chtějí její myšlenku podpořit.

Zde je pět příkladů inovací tohoto typu založených na sluneční energii:

Waka Waka

 Toto zařízení po jednodenním nabití poskytuje 80 hodin světla a nabízí tak alternativu například k drahým a nepříliš bezpečným petrolejovým lampám. Díky úspěšné crowdfundingové kampani v roce 2012 bylo možné zahájit sériovou výrobu a do současnosti bylo po celém světě prodáno 75 000 kusů tohoto výrobku. Další kampaň společnosti Waka Waka Power, založená na principu „jeden kup, jeden daruj“, umožnila masovou výrobu kombinace takového světla s nabíječkou pro telefony. Během kampaně firma za jeden prodaný kus výrobku poslala zdarma druhý na Haiti, celkem tak zdroj elektřiny získalo okolo 50 000 lidí.

Fenix ​​ReadySet

Další úspěšnou crowdfundingovou kampaní byla kampaň společnosti Fenix International založené v roce 2009. Její solární ReadySet je nabíječka telefonů, která nejen řeší problém s nedostupností elektrické sítě, ale například v Ugandě přispívá i k vytváření nových pracovních míst v podobě vzniku „dobíjecích obchodů“.
 
BuffaloGrid

Cílem založení sítě BuffaloGrid bylo rovněž pomoci lidem mimo dosah elektrické sítě zůstat „na příjmu“ a neztratit možnost obchodních a pracovních příležitostí. Projekt byl rovněž zaměřen na Ugandu, kde má sice 80 % populace mobilní telefon, ale jen 5 % má přístup k elektrické síti. V síti BuffaloGrid, čerpající energii ze slunce si může telefon dobít každý pouze po zaslání SMS, aniž by musel za zdrojem elektřiny cestovat dlouhé kilometry.

Econet Solar Home Station

Econet Wireless je určen také lidem s omezeným přístupem k rozvodné síti. Spojení solárního panelu s baterií zásobuje elektřinou nabíjecí stanici se čtyřmi USB výstupy pro dobíjení telefonů, počítačů a světelných zdrojů. Tento systém je v současné době již využívá kolem 2 000 domácností v Zimbabwe. Přístroj je k dispozici za malý poplatek, takže je přístupný i lidem s nízkými příjmy.

Spor
 
Crowdfundingovou kampaní Kickstarter byl úspěšně financován i projekt přenosné solární nabíječky Spor. Každý jednotlivý přístroj má kapacitu více než tři běžné nabíječky telefonů, a jednotlivé jednotky mohou být pro dosažení větší nabíjecí kapacity propojeny. Počáteční vývoj byl zaměřen na americký trh, ale přenosnost a snadné použití ukázalo, že se jedná o vhodný nástroj pro všechny, kdo žijí mimo dosah elektrické sítě.