Renewables International: ČR chce držet zelené technologie pod pokličkou

2.7.2014, 12:14

Mezinárodní internetový portál zaměřený na obnovitelné zdroje Renewables International upozorňuje na plánované kroky českého ministerstva průmyslu a obchodu vůči zelené energetice a varuje před jejich retroaktivitou, která je v rozporu s požadavky Evropské komise.

S odvoláním na Martina Sedláka z Aliance pro energetickou soběstačnost portál informuje o tom, že ministerstvo zveřejnilo své představy o legislativních změnách pouhý den po té, co Evropská komise konstatovala, že česká pravidla pro podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů je v souladu s pravidly EU. Autor článku to doslova označuje za výsměch Evropské komisi.

Celý článek si můžete přečíst ZDE

Navrhovaná novela zákona o obnovitelných zdrojích energie má podle Renewables International jasně retroaktivní povahu, a některé z připravovaných změn zjevně nebyly projednány s Evropskou komisí. České ministerstvo průmyslu přitom chce, aby novela byla schválena již na podzim letošního roku. Z konkrétních záměrů ministerstva autor vybírá ty nejproblematičtější:

MPO: Nechceme efektivní zelené energie!

Novela zákona o obnovitelných zdrojích energie předpokládá mechanismus, který stanový strop pro množství energie, na kterou se bude vztahovat podpora. To by znamenalo, že výrobci například sluneční elektřiny nebudou motivováni, aby vyráběli energii co nejefektivněji a využívali nejlepší dostupné technologie.

MPO: Vytlačíme zelenou elektřinu ze sítě!

Novela zákona chce zavést novou povinnost pro výrobce elektřiny přispívat na náklady na provoz rozvodných a přenosových soustav a náklady spojené s poskytováním podpory pro obnovitelné zdroje energie. Tento naprosto absurdní požadavek má retroaktivní povahu a v konečném důsledku povede ke snížení příjmů provozovatelů OZE. Největší dopad by přitom toto opatření mělo na výrobce elektřiny z větru a ze slunce.


Obě navrhované změny se přitom vztahují na zařízení uvedená do provozu podle tehdy platné legislativy a zpětné změny v systému podpory pro tato zařízení by byly v hrubém rozporu s doporučením Evropské komise, aby členské státy vyhnuly retroaktivním krokům. „Legitimní očekávání investorů ohledně výnosů z již existujících investic, musí být respektována," varuje Evropská komise.

Renewables International také cituje výkonnou ředitelku CZEPHO Veroniku Knoblochovou a Marka Langa z AliES:

"České ministerstvo průmyslu se chystá opakovaně zasahovat do podmínek pro podporu energie z obnovitelných zdrojů zaručených zákonem. V minulosti již došlo ke zpětnému snížení podpory a dalším krokům. V České republice je tak nevratně narušena stabilita solárního sektoru. Pokud vláda přijde s dalšími retroaktivními kroky, dá tak zahraničním investorům jasný signál, aby se naší zemi vyhýbali," říká Veronika Knoblochová.

"Podpora investic do obnovitelných zdrojů energie je klíčovým prvkem modernizace českého energetického "muzea", protože pomáhá snižovat spotřebu fosilních paliv a snižuje závislost na dovozu ruského zemního plynu. Navrhovaná omezení podpory pro obnovitelné zdroje energie jdou přímo proti využívání již existujících čistých energetických zařízení tak efektivně, jak je to možné a jsou v rozporu se zásadou použití nejlepší dostupné technologie," dodává Marek Lang.