Parlamentní seminář: ERÚ destabilizuje sektor obnovitelných zdrojů

7.2.2016, 00:04

Účastníci semináře pořádaného v Poslanecké sněmovně Solární asociací a AliES pod záštitou místopředsedy sněmovního výboru pro životní prostředí Václava Zemka se jednoznačně shodli, že současná nestabilita odvětví OZE, vyvolaná především kroky Energetického regulačního úřadu, je dlouhodobě neudržitelná.

„V obnovitelných zdrojích je velký inovační potenciál, musíme sledovat rozvoj technologií progresivních zdrojů, aby se nám pak nestalo, že v energetické potřebě budeme na chvostu Evropy,“ uvedl na úvod Václav Zemek. Poslancův postoj má silnou podporu i v jeho politické straně, vládní ČSSD – více ZDE.

Začátkem letošního roku přijala vláda Národní akční plán pro obnovitelné zdroje, který počítá s růstem jejich podílu na 15,3 % do roku 2020. „Jestli něco potřebují obnovitelné zdroje energie, pak je to stabilní legislativní prostředí a prostředí dotačních nástrojů, aby investoři měli odvahu a chuť pouštět se do těchto projektů,“ prohlásil na semináři Vladimír Mana, náměstek ministra životního prostředí.

OZE pomáhají vytvářet pracovní místa

Ve světě obnovitelné zdroje zaměstnávají 7,7 milionu lidí a např. v USA pouze navyšování počtu solárních elektráren zajistil sektoru 12x rychlejší růst pracovních míst než v celém americkém hospodářství. K podobnému pozitivnímu vlivu může ale dojít i v Evropě. „V době mého působení v Bruselu jsme se zabývali tím, jaké důsledky bude mít dekarbonizace a decentralizace energetiky na evropský pracovní trh, a výsledek je, že 4,5 milionu pracovních míst vznikne a 4 miliony pracovních míst zaniknou,“ řekl k tématu Vladimír Špidla, vedoucí poradců předsedy vlády.

Čekání na „notifikaci“ je nesmyslný požadavek

Největší současnou bariérou pro rozvoj obnovitelných zdrojů v ČR je přitom podle řady účastníků semináře sám Energetický regulační úřad, který překračuje svou roli regulátora. „Aktuálně poškozuje stabilitu sektoru obnovitelných zdrojů především právně nihilistický přístup Energetického regulačního úřadu. Asi nikoho neminula hysterie, vyvolaná ERÚ tanečky kolem stanovování podpory pro obnovitelné zdroje na rok 2016,“ uvedl například advokát Luděk Šikola a doplnil: „Je zbytečné strašit investory do výroby elektřiny odebráním podpory v důsledku budoucích kroků Evropské komise. S velkou mírou jistoty, vyplývající ze znalosti praxe Komise a Soudního dvora, můžu konstatovat, že podpora poskytovaná obnovitelným zdrojům v České republice nebude označena za neslučitelnou s vnitřním trhem Evropské unie. To znamená, že nikdo nebude vracet podporu obdrženou za již vyrobenou a do sítě dodanou elektřinu. Současně nic nebrání státu vyplácet i v dalších letech podporu tak, jak investorům slíbil.“ Jeho slova potvrdil následně i Ladislav Havel z Ministerstva průmyslu a obchodu, když řekl, že podle jejich informací Evropská komise opravdu nepřipravuje žádná opatření, která by měla zamezit vyplácení podpory.

Pomoci může vládní zmocněnec

Nejen podle organizátorů semináře existují vyzkoušené nástroje, jak stabilitu sektoru OZE zaručit a podpořit tak jejich žádoucí rozvoj. „V první řadě je třeba učinit kroky, které v ERÚ obnoví transparentní, nezávislé a předvídatelné řízení tohoto úřadu,“ zdůrazňuje ředitel AliES Martin Sedlák.  Solární asociace a AliES zároveň navrhují dvě rámcová řešení, která by rovněž přispěla k většímu využití obnovitelných zdrojů. Jedním z nich je důraz na decentralizaci energetiky a s ním spojená aktualizace lokálních energetických koncepcí – vlivem proměny ekonomiky se totiž obnovitelné energie staly více dostupnými než před deseti a více lety, kdy tyto koncepce vznikaly. A druhým je vytvoření vládního zmocněnce pro využití obnovitelných zdrojů, který by koordinoval agendu relevantních ministerstev (MPO, MŽP a MZ) a státních úřadu (ERÚ).