Argumentace ERÚ k cenovému rozhodnutí je zcela v rozporu s právní realitou

31.1.2016, 13:05

Předsedkyně ERÚ Alena Vitásková a další zástupci úřadu opětovně zpochybnili platnost svého cenového rozhodnutí o podpoře OZE na letošní rok. Argumentují přitom dopisem ředitelky odboru pro hospodářskou soutěž EK, v němž se konstatuje, že komise zatím neřešila, zda je současná podpora již „existující“ či nikoliv. Solární asociace má k dispozici právní analýzu, která tu argumentaci jednoznačně vyvrací.

Z právní analýzy k situaci kolem cenového rozhodnutí vyplývá, že neexistuje závazné rozhodnutí Komise, že by systém podpory OZE v ČR nebylo možné definovat jako „existující“ podporu ve smyslu nařízení, nebo že jde o „protiprávní" podporu.

I v případě, že by tento mechanismus podpory byl v budoucnosti ze strany Komise označen za „protiprávní“ ve smyslu nařízení, znamená to pouze, že podle Komise měla Česká republika v minulosti před schválením některé z novel zákona vyčkat na potvrzení z její strany a v budoucnu může být zahájena kontrola této podpory.

Zastavení vyplácení podpory evropské předpisy vyžadují pouze tehdy, pokud Komise rozhodne, že je neslučitelná s vnitřním trhem EU, což v žádném případě nenastalo.  Tento požadavek je obsažen i ve schváleném Cenovém rozhodnutí ERÚ č. 9/2015.

Energetickému regulačnímu úřadu schází kompetence vstoupit do mechanismu výplaty podpory v roce 2016, které probíhají podle schváleného cenového rozhodnutí. ERÚ nemůže jednou vydané cenové rozhodnutí rušit s účinky v daném kalendářním roce.

Celou právní analýzu najdete v členské sekci v rubrice Stanoviska a podrubrice Vyplácení podpory