Vláda zvýšila cíl v podílu OZE na 15,3 %, růst výroby zelené energie to ovšem neznamená

26.1.2016, 11:35

Vláda rozhodla v souladu s NAP pro OZE o zvýšení cíle spotřeby zelené energie v ČR do roku 2020 na 15,3 %. Původní vládní plán počítal s cílem o 1,3 % nižším. Toto zvýšení ovšem nevychází z předpokladu větší výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, ale má ho být dosaženo snížením celkové spotřeby energií v České republice.

Podle Solární asociace a dalších organizací zaměřených na podporu OZE a ochranu životního prostředí naopak výroba zelené energie v ČR stagnuje. Důvodem je především nestabilní legislativní prostředí, destabilizační kroky ERÚ a neexistence dlouhodobého racionálního systému podpory.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v předkládací zprávě uvádí, že plán i nadále počítá pouze s provozní podporou malých vodních elektráren a výroben tepla využívajících obnovitelné zdroje. Umožní také zavést novou podporu pro teplo z výroben s instalovaným elektrickým výkonem do 500 kW, které využívají bioplyn vznikající například z hnojiv.

Materiál paradoxně současně počítá se snížením plánovaného podílu energie z OZE například na hrubé konečné spotřebě v dopravě. Ten má na konci desetiletí činit 10 %. Dosud platný plán počítal s podílem o 0,8 procentního bodu vyšším. Důvodem jsou podle ministerstva legislativní nejistoty ohledně daňového zvýhodnění biopaliv.

Do připomínkového řízení ministerstvo původně vložilo dokument, podle kterého měl podíl OZE na hrubé spotřebě energie v ČR v roce 2020 činit dokonce 15,9 % a podíl energie z OZE na hrubé konečné spotřebě v dopravě měl zůstat ve výši 10,8 %. Na základě připomínek byl ale dokument upraven.

Podle dat Energetického regulačního úřadu činila v roce 2014 v Česku hrubá spotřeba elektřiny, která počítá i s elektřinou spotřebovanou při výrobě a se ztrátami v sítích a přečerpávacích vodních elektrárnách, asi 70 TWh. Podíl OZE byl 13,17 procenta.