Solární asociace: ERÚ opět zpochybňuje výplatu podpory pro OZE. Opět bez věcných argumentů

22.1.2016, 14:47

Mluvčí ERÚ Jiří Chvojka vystoupil v České televizi a zpochybnil platnost jeho úřadem vydaného cenového rozhodnutí pro výplatu provozní podpory OZE na rok 2016. Solární asociace pokládá argumentaci ERÚ za zcela bezpředmětnou a v žádném případě nenachází důvody pro zrušení již vydaného rozhodnutí regulačního úřadu.

Mluvčí ERÚ se pokusil zpochybnit platnost jeho úřadem vydaného dokumentu na základě dopisu ředitelky odboru pro hospodářskou soutěž EK, v němž konstatuje, že komise zatím neřešila, zda je současná podpora již „existující“ či nikoliv.

Vystoupení mluvčího ERÚ můžete vidět ZDE

Solární asociace konstatuje, že EK žádné nové stanovisko nevydala, právní podmínky pro výplatu podpory se nijak nezměnily a není tedy žádný důvod, proč by měl úřad rušit své vlastní rozhodnutí.