Notifikace: Podpora obnovitelných zdrojů je v souladu s pravidly EU

19.6.2014, 10:34

Evropská komise schválila v rámci notifikačního procesu systém podpory obnovitelných zdrojů v České republice. CZEPHO společně s AliES zejména oceňují, že EK po komunikaci s oběma sdruženími zpřesnila svou zprávu a výslovně uvedla, že notifikační proces zákona č. 165/2012 je zaměřen pouze na posuzování OZE zprovozněných od 1. 1. 2013.

Předchozí projekty slunečních elektráren totiž byly realizovány podle předchozího zákona a zásah do těchto instalací by byl v hrubém rozporu s doporučením EK, ve kterém upozornila členské státy, aby se při změně dotačních schémat pro nové obnovitelné zdroje „vyvarovaly neoprávněných nebo retroaktivních změn podpory. Legitimní očekávání investorů ve věci návratnosti stávajících investic musí zůstat zachovány.“

CZEPHO a AliES komisi na hrozící nebezpečí retroaktivních zásahů v souvislosti s notifikačním procesem upozornili svým společným dopisem z 30. května, který si můžete přečíst ZDE.

Po vydání notifikační zprávy se na základě jednání se zástupci CZEPHO obrátila Evropská fotovoltaická průmyslová asociace (EPIA) na českého ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka. EPIA, jejímž je CZEPHO členem, ministra varovala zejména před možností zavést individuální prověrky návratnosti FVE projektů a dalšími retroaktivními kroky. Dopis EPIA ministru Mládkovi najdete v plném znění ZDE.

CZEPHO se bude i nadále snažit zabránit krokům, které vyplývají z dodatků notifikace, ke kterým se podle vyjádření komise české úřady zavázaly a jež by mohli vést k retroaktivním zásahům nebo mít dopad na veřejnost v podobě změny výběru poplatků za obnovitelné zdroje.

Vítáme, že se Evropská komise drží svého dlouhodobého postoje, ve kterém zdůrazňuje, že členské státy nesmí zasahovat do garantovaných podmínek u jich existujících projektů, a že by měla být zachována důvěra a legitimní očekávání investorů do obnovitelných zdrojů. Stále však existuje riziko, že by mohlo ministerstvo průmyslu i přes jasný postoj EU oprášit některý ze svých plánů na zpětný zásah do podpory jednotlivých typů obnovitelných zdrojů,“ říká výkonná ředitelka CZEPHO Veronika Knoblochová.

Více o notifikačním posuzování zákona 165/2012 Sb. najdete ZDE.