Od začátku roku je zrušeno osvobození od daně z elektřiny. Jak postupovat?

13.1.2016, 10:29

Od 1.1.2016 vstoupila v platnost novelizace zákona č. 261/2007 Sb. část čtyřicátá sedmá o stabilizaci veřejných rozpočtů – daň z elektřiny. Tato novela ruší osvobození ekologicky šetrné elektřiny (elektřiny vyrobené OZE) od daně z elektřiny.

Pro výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů včetně provozovatelů fotovoltaických elektráren nad 30 kWp novelizace znamená vznik povinnosti registrovat se k dani z elektřiny a to dnem (vlastní) spotřeby. Dále výrobci tímto dnem vzniká povinnost daň přiznat a zaplatit.

Malých zdrojů se povinnost netýká, neboť další novelou výše uvedeného zákona, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 28.12. 2015 bylo znovu zavedeno osvobození od daně z elektřiny pro výrobny s instalovaným výkonem podle energetického zákona do 30 kWp včetně.

Podrobnosti o tom, jak podle aktuálních předpisů postupovat najdete v našem informačním listu v členské sekci v rubrice Stanoviska