Solární asociace upozorňuje: požadavek ERÚ na poskytnutí údajů nemá oporu v zákoně

12.1.2016, 11:26

Energetický regulační úřad rozeslal výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů energie žádost o poskytnutí informací o investičních nákladech, dotacích na výrobnu elektřiny, provozních nákladech i výnosech, jakož i o informace o úrocích z poskytnutých úvěrů a o odvedených daních, a to za prvních deset let provozu výrobny. Solární asociace upozorňuje, že podle právních analýz renomovaných právních kanceláří jde o požadavek nad rámec zákona.

Solární asociace je přesvědčena, že pro poskytování požadovaných údajů není žádný právní ani jiný důvod, naopak by poskytnutá data mohla být využita proti oprávněným zájmům provozovatelů FVE a dalších obnovitelných zdrojů.

Svou žádost ERÚ totiž opírá o zákonné ustanovení § 15a energetického zákona. Podle něj však může ERÚ písemně vyzvat mimo jiné držitele licence o úplné, správné a pravdivé podklady a informace, avšak pouze tehdy, pokud:

a) jsou nezbytné pro výkon působnosti ERÚ podle energetického zákona a zároveň

b) žádost obsahuje právní důvod i účel vyžádání těchto podkladů či informací.

ERÚ podle názoru právníků i Solární asociace nesplnil ani jednu z uvedených podmínek.

Více informací najdete ZDE

Právní analýza je k dispozici v členské sekci