Slovo na úvod

18.6.2014, 11:31

Vážení členové a přátelé CZEPHO,

rádi bychom Vás opět prostřednictvím dalšího čísla našeho newsletteru seznámili s aktuálním děním v solárním sektoru, zejména v oblasti notifikačního procesu k podpoře OZE a pozitivních výsledcích naší práce. Po sérii jednání a dopisů adresovaných z naší strany na Evropskou komisi oznámila dne 11.6.2014 komise ukončení procesu posuzování zákona o podporovaných zdrojích (viz http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-664_en.htm). Do finální verze notifikační zprávy bylo na poslední chvíli doplněno klíčové ustanovení o tom, že se individuální posuzování návratnosti všech OZE projektů týká pouze zdrojů uvedených do provozu po 1.1.2013.

S mnohými z Vás jsme měli příležitost setkat se osobně na nedávné valné hromadě CZEPHO, kde jsme zrekapitulovali naše úspěchy z roku 2013 a zároveň prodiskutovali mediální a právní strategii na další období. Hlavními cíli pro nás zůstávají především obrana před dalšími připravovanými zásahy do FVE projektů ze strany MPO, prosazení osvobození výrobců, kteří si sami spotřebovávají svou elektřinu od poplatků na podporu OZE, zmírnění dopadů recyklační legislativy, odstraňování byrokratické zátěže pro provozovatele FVE a nastartování nového systému podpory fotovoltaiky. Samozřejmostí je také aktivní a účinná podpora všech právních kroků vlastníků slunečních elektráren proti „rdousícím“ dopadům legislativních změn a dalších kroků státu a jeho institucí.

Nadále počítáme samozřejmě také s „osvětovou činností“ pro naše členy, zejména s pořádáním informačních seminářů na horká fotovoltaická témata, které pro Vás připravujeme na září 2014

Dovolte nám Vás také informovat, že se partnery asociace CZEPHO staly významné společnosti v oboru fotovoltaiky – Domat Control Systém (zlaté partnerství), Solartec (zlaté partnerství), Photon Energy (stříbrné partnerství) a portál Solární novinky (mediální partnerství).

Věřím, že při všech výše zmíněných aktivitách ve prospěch sluneční energetiky se budeme moci opřít o Vaši důvěru a podporu.

S přáním slunečného léta

Ing. Veronika Knoblochová, výkonná ředitelka CZEPHO