MPO chystá zjednodušení připojování, ale jen pro některé

18.6.2014, 11:12

Na ministerstvu průmyslu a obchodu pokračují za účasti zástupců CZEPHO jednání o odstraňování administrativních bariér a možnosti zavést také v ČR net-metering. MPO na nedávném kulatém stole představilo své záměry pro tuto oblast.

Podle MPO je cílem zjednodušit připojování malých domácích instalací za podmínek, že negativně neovlivní chod sítě a „budou férově zohledněny náklady sítí“. Pro tento účel mají být nové FVE rozděleny na mikrozdroje, které budou mít charakter domácího elektrozařízení a tedy nebude třeba žádat o licenci, stát se podnikatelem apod. Ostatním elektrárnám zůstane charakter výroben elektřiny pro trh se všemi důsledky.

Za mikrozdroje budou pokládány pouze zdroje s instalovaným výkonem do 16 A na fázi připojené na nenapěťové úrovni nízkého napětí. Současně ovšem musí mít zajištěn nulový přetok do distribuční soustavy, a to v každém okamžiku. Impedance sítě musí být také menší než hodnota stanovená PDS – ta je aktuálně 0,47 ohmu a odběrné místo musí být vybaveno elektroměrem „hlídajícím“ přetoky do sítě.

Přetoku musí provozovatel zabránit sám, buď pomocí technického zařízení, nebo optimalizací vlastní spotřeby. Přetok bude penalizován zpoplatněním neoprávněné dodávky progresivní sazbou. CZEPHO pokládá požadavek na nulový přetok do sítě za nesmyslný a bude MPO navrhovat stanovení tolerančního pásma, v jehož rámci by byl přetok možný.

Net-metering

Zavedení net-meteringu v České republice je podle názoru MPO možné jen na čistě ekonomické bázi založené na obchodním vztahu mezi samovýrobcem elektřiny a obchodníkem. Podmínkou má být přenastavení regulovaných tarifů s cílem jednoznačně adresné platby uživatelem sítě (výrobce), aby nedocházelo k „socializaci nákladů. Další podmínkou je instalace měřidla s hodinovým profilem. Net-metering by přitom neměl být využitelný pro výrobny připojené ve výše uvedeném zjednodušeném režimu, ten se vztahu jen na FVE sloužící výhradně k výrobě energie pro vlastní spotřebu.

Pro zavedení navrhovaných změn bude nutné nejprve analyzovat a případně zpřesnit daňové předpisy, novelizovat energetický zákon a příslušné vyhlášky. Diskuse na toto téma aktuálně pokračují. Zástupci CZEPHO budou při nich důsledně hájit zájmy provozovatelů FVE, rozvoj solárního sektoru a dostupnost sluneční elektřiny pro co nejširší veřejnost. O průběhu jednání vás budeme pravidelně informovat.