V Chile byla zprovozněna jedna z největších FVE na světě

13.6.2014, 22:04

Jedna z největších slunečních elektráren na světě a největší v Latinské Americe byla 6. června otevřena v chilské poušti Atacama. Slavnostního zahájení provozu se účastnila také chilská prezidentka Michelle Bacheletová, jedna z nejvýznamnějších žen světové politické scény.

Sluneční elektrárna o výkonu 100 MW v Copiapo byla postavena společností SunEdison pro investiční skupinu SZP, která je největším producentem železné rudy na americkém pobřeží Tichého oceánu.

Amanecer Solar má vyrobí ročně takové množství elektřiny, které odpovídá zhruba 125 tisíc chilských domů, nebo 10 % výroby energie z obnovitelných zdrojů plánované chilskou vládou pro rok 2014. Projekt představuje investici ve výši 250 milionů dolarů a je zlomový pro budoucí vývoj využívání energie z obnovitelných zdrojů nejen v Chile, ale v celé Latinské Americe.

Elektrárna má více než 310 tisíc fotovoltaických modulů umístěných na rozlozí přes 250 akrů a byla postavena za pouhých šest měsíců. V prvním roce provozu se odhaduje, že FVE bude dodávat do sítě 270 GWh energie. To odpovídá množství energie, k jejímuž vyrobení by bylo třeba například 71 milionů litrů ropy.