Podpora obnovitelných zdrojů je v souladu s pravidly EU

12.6.2014, 08:41

CZEPHO a Aliance pro energetickou soběstačnost přivítaly zprávu, že Evropská komise schválila systém podpory obnovitelných zdrojů v ČR. Současně však obě sdružení varují před obsahem dodatků, ke kterým se podle vyjádření komise české úřady zavázaly. Tyto kroky pak mohou mít dopad na veřejnost v podobě změny výběru poplatků za obnovitelné zdroje, ale také znamenat retroaktivní zásah do podpory obnovitelných zdrojů, byť pouze těch, které byly připojeny po 1. 1. 2013, jak je ve zprávě komise explicitně uvedeno.

AliES a CZEPHO vítají, že Evropská komise (také po komunikaci s oběma sdruženími) zpřesnila notifikační zprávu, když uvedla, že notifikační proces zákona č. 165/2012 je zaměřen pouze na posuzování obnovitelných zdrojů zprovozněných od 1. 1. 2013.

Předchozí projekty byly totiž realizovány podle předchozího zákona a zásah do těchto instalací by byl v hrubém rozporu s doporučením Evropské komise, ve kterém upozornila členské státy, aby se při změně dotačních schémat pro nové obnovitelné zdroje vyvarovaly neoprávněných nebo retroaktivních změn podpory. Legitimní očekávání investorů ve věci návratnosti stávajících investic musí zůstat zachovány.“ 

Komentář k možným rizikům vyplývajícím z opatření, ke kterým se české úřady v rámci notifikace zavázaly, poskytnou AliES a CZEPHO po prostudování celého textu notifikace.

„Podpora investic do šetrné energetiky je klíčovým prvkem v modernizaci českého energetického skanzenu neboť pomáhají snižovat spotřebu fosilních zdrojů a posilovat energetickou nezávislost na importu zemního plynu z Ruska. Česká republika v minulosti opakovaně narušila retroaktivním snížením výkupních cen stabilní prostředí u projektů solární elektráren a dnešní rozhodnutí Evropské komise zvyšuje jistotu, že by se žádný podobný zásah neměl opakovat. Pevně věříme, že ministerstvo průmyslu upustí od jakéhokoliv dalších kroků, který by narušily využívání obnovitelných zdrojů v Česku,“ říká Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

„Vítáme, že se Evropská komise drží svého dlouhodobého postoje, ve kterém zdůrazňuje, že členské státy nesmí zasahovat do garantovaných podmínek u jich existujících projektů, a že by měla být zachována důvěra a legitimní očekávání investorů do obnovitelných zdrojů. Stále však existuje riziko, že by mohlo ministerstvo průmyslu i přes jasný postoj EU oprášit některý ze svých plánů na zpětný zásah do podpory jednotlivých typů obnovitelných zdrojů,“ říká Veronika Knoblochová z České fotovoltaické průmyslové asociace.