EK: České republice může hrozit postih, pokud kroky ERÚ ohrozí plnění cílů v obnovitelných zdrojích

20.12.2015, 15:47

Představitelé České fotovoltaické průmyslové asociace (CZEPHO) a Aliance pro energetickou soběstačnost (AliES) podruhé jednali se zástupci Evropské komise. Zástupce Ředitelství pro energetiku (sekce pro obnovitelné zdroje) upozornili na hrozby vyplývající z odmítnutí ERÚ vypsat podporu pro obnovitelné zdroje v příštím roce. Podle úředníků Evropské komise by v případě zjištění, že v České republice dojde vlivem aktuálního vývoje k narušení plnění závazků vůči EU v oblasti cílů v šetrné energetice do roku 2020, zahájilo Ředitelství pro energetiku okamžitě s ČR řízení o porušení.

Po seznámení s okolnosti postupu ERÚ se úředníci Evropské komise také domnívají, že ERÚ porušuje 3. klimaticko-energetický balíček a pravidla trhu s energií, která nařizují nezávislým regulátorům chovat se transparentně, předvídatelně a v souladu s evropskými zákony. Ředitelství pro energetiku proto doporučuje okamžitě podat stížnost na porušení těchto pravidel.

„CZEPHO podalo na ERÚ stížnost pro dlouhodobé porušování zásad nezávislosti a transparentnosti již v roce 2013. Na základě ní se začala Evropská komise o problematické fungování klíčového úřadu velmi zajímat a zahájila vůči ERÚ v září tohoto roku šetření. V aktuální kauze  jde navíc o absurdní stav, kdy se ERÚ zaštiťuje nepravdivou interpretací evropského i národního práva, kvůli které odmítá vypsat podporu pro obnovitelné zdroje. Samo však nedodržuje směrnici určující základní principy jeho fungování. Zástupci Ředitelství pro energetiku se s námi jednoznačně shodli, že stabilita českého energetického trhu je tímto nenávratně narušena,“ doplňuje informace o jednání s komisí Veronika Hamáčková z České fotovoltaické průmyslové asociace.

„Vítáme jasnou pozici zástupců Evropské komise, kteři si zřetelně uvědomují, že aktuální nestabilní situace ohrožuje podíl obnovitelných zdrojů v enrgetickém mixu České republiky. Pokud ERÚ podporu nevypíše, dojde nakonec k odpojení drtivé většiny výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů. To může ohrozit energetickou bezpečnost České republiky, ale bohužel to také přinese naprostý zmar dalšímu rozvoji šetrné energetiky u nás,“ komentuje hrozby pro ČR Marek Lang z Aliance pro energetickou soběstačnost.

 

Zleva: Dirk Hendricks (EREF),  Veronika Hamáčková (CZEPHO), Zuzana Vacková (BBH),  Georg Hotar (Photon Energy)