CZEPHO: Požadavek ERÚ, aby provozovatelé FVE poskytli údaje o svém hospodaření je protiprávní

23.12.2015, 15:10

Energetický regulační úřad obesílá provozovatele FVE, aby mu poslali údaje ze svého účetnictví. Především jde o informace o provozních nákladech a platbě daně z příjmu. Podle právní analýzy jde o protiprávní požadavek.

Z analýzy renomované právní kanceláře vyplývá, že požadavek Energetického regulačního úřadu na poskytnutí informací o provozních výnosech a platbě daně z příjmu nemá oporu v právních předpisech. Energetický regulační úřad svým požadavkem překročil meze své zákonné působnosti. Na základě tohoto právního východiska by výrobci elektřiny a tepla, kteří pobírají podporu podle zákona o podporovaných zdrojích energie neměli být zavázáni povinností poskytnout Energetickému regulačnímu úřadu požadované údaje.

Pikantní je tato snaha v souvislosti s prohlášením mluvčího ERÚ, že jeho úřad nemůže poskytnout informace EK, protože: “My jsme nikdy takové údaje neměli, protože zákon nám k tomu nedává možnost. Byla by to i šikana těchto regulovaných subjektů, kdybychom po nich vyžadovali kompletní účetnictví,” uvedl 15. prosínce Jiří Chvojka.

Asociace s tímto jeho vyjádřením souhlasí a proto svým členům doporučuje informace ERÚ neposkytovat.

Právní analýzu najdete v členské sekci