ERÚ odmítá vypsat podporu pro OZE na příští rok. Co bude?

21.12.2015, 14:02

ERÚ opakovaně oznámil, že nevydá nové cenové rozhodnutí a nevypíše tak podporu pro OZE na příští rok, jak mu ukládá zákon. Toto stanovisko úřad potvrdil i navzdory tomu, že stanoviska vlády i právní analýzy označují takový postup za nezákonný. Co z toho plyne?

- S největší pravděpodobností nebude od 1. ledna 2016 vyplácena provozní podpora pro obnovitelné zdroje uvedené do provozu před 1. lednem 2013.

- Zdroje uvedené do provozu od 1.1.2013 do 31.12.2015 dostanou podporu podle již vydaného cenového rozhodnutí. Naopak zdroje uvedené do provozu po 1.1.2016 podporu taktéž nedostanou.

- Vláda a MPO se snaží tuto situaci řešit a existuje příslib řešení, pro případ, že ERÚ podporu skutečně nevypíše.

- CZEPHO a další asociace OZE vynakládají veškeré úsilí, aby se situace vyřešila – chystají právní kroky, jednají s představiteli českého státu i Evropské komise.

- Podle dopisů, které rozesílají distribuční společnosti (např. ČEZ. E.ON) bude i po Novém roce možné dodávat elektřinu z FVE bez podpory do sítě, bude však vykupována za tržní cenu poníženou o náklady na odchylku. FVE tedy rozhodně není nutné „vypnout“. Provozovatelé v povinném výkupu budou od povinně vykupujícího dostávat hodinou cenu (cca 500 až 1000 Kč/MWh) minus průměrnou odchylku dle cenového rozhodnutí č. 5/2015 (225 Kč/MWh), tj. celkově částku v rozmezí 275 – 775 Kč/MWh podle toho v jaké hodině dodají.

- Výrobci v zeleném bonusu (ročním) nedostanou zelený bonus od OTE, protože není vypsaný, nicméně dostanou standardní peníze za elektřinu dodanou do sítě podle své platné smlouvy s obchodníkem. Rovněž výrobci v hodinovém zeleném bonusu dostanou to, na čem se dohodli s obchodníkem.

- Nejasný je výběr solárního odvodu, kdy distribuční společnosti nevylučují, že jej budou vybírat, ale současně ujišťují, že budou zohledňovat „probíhající konzultace se správcem této daně.

- Podpořit úsilí CZEPHO a dalších asociací můžete mimo jiné odesláním dopisu, který najdete na http://solarniasociace.cz/. Užitečné informace najdete také v členské sekci webu www.czepho.cz

O dalším vývoji a aktuální situaci Vás budeme neprodleně informovat.