Tři čtvrtiny Čechů soudí, že obnovitelné zdroje jsou užitečné pro ekonomiku a zaměstnanost

5.3.2014, 13:14

Česká republika by měla mít konkrétní cíl, o kolik zvýší podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů včetně slunečních elektráren, je o tom přesvědčeno 85 % Čechů. Ukázaly to výsledku průzkumu Eurobarometr uskutečněného v listopadu a prosinci loňského roku.

Podle tohoto průzkumu zadaného Evropskou komisí také tři čtvrtiny obyvatel České republiky soudí, že opatření bránící globálním změnám klimatu jsou užitečná pro ekonomiku a zaměstnanost.

Veřejné mínění je tak v rozporu s postojem české vlády, která chce na nadcházejícím summitu EU o evropské klimatické politice prosazovat závazný cíl 35procentního snížení emisí skleníkových plynů proti úrovním z roku 1990, zatímco Evropskou komise prosazuje cíl o pět procent vyšší, tedy 40 %.

Evropská komise chce ve srovnání s postojem Sobotkovy vlády dosáhnout větší nezávislosti na fosilních palivech, jako uhlí, plyn a ropa. Na summitu by se měly evropské státy dohodnout na podobě programů na podporu zateplování budov, omezení spalování uhlí, rozvoj slunečních elektráren na střechách domů a dalších opatřeních, která by umožnil zbavit se závislosti na převážně importovaných fosilních palivech.