EPIA: Výkon FVE ve světě se může za čtyři roky ztrojnásobit

9.6.2014, 10:01

Celkový instalovaný výkon fotovoltaických panelů může do roku 2018 dosáhnout 374 gigawattů (GW), což oproti loňskému stavu (139 GW) znamená trojnásobný nárůst. Největší zájem o solární energetiku se očekává v Asii (40 % solárního světového výkonu v roce 2018), až pak následuje Evropa (35 % solárního světového výkonu v roce 2018). Data vyplývají z v tomto týdnu zveřejněné studie Evropské fotovoltaické průmyslové asociace (EPIA).

EPIA pro Evropu odhaduje, že instalovaný výkon solárních elektráren může vyrůst ze současných 81,5 GW na 119 GW do roku 2018. Takový výkon by pak pokrýval zhruba 4 % evropské spotřeby elektřiny. Pokud by však EU opět nastartovala zájem o instalace fotovoltaických elektráren, pak by mohl instalovaný výkon solárních elektráren vyrůst do čtyř let na 156 GW, což by představovalo asi 7% pokrytí spotřeby elektřiny v Evropě.

Solární energetika je také důležitým nástrojem pro snižování emisí ve světě i Evropě. Právě s pomocí dalšího růstu solární energetiky by mohla EU naplnit aktuálně debatovaný závazek dalšího rozvoje obnovitelných zdrojů do roku 2030. Podle propočtů EPIA může fotovoltaika v roce 2030 pokrývat 10-15 % spotřeby elektřiny v Evropě.

Proti využití možností solární energetiky však jdou podle EPIA retroaktivní zásahy, které v České republice, Bulharsku, Slovensku nebo Španělsku narušily stabilní prostředí a znejistily tak i další trhy v Evropě.

Retroaktivní zásahy a neúměrné administrativní bariéry jsou hlavní překážkou dalšího rozvoje sluneční energetiky v České republice. Hrozí, že v době, kdy okolní země již budou těžit ze svých včasných investic do této technologie, stane se u nás fotovoltaika pro většinu běžných zájemců nedostupnou,“ varuje výkonná ředitelka CZEPHO Veronika Knoblochová.

„Jasné cíle členských států v obnovitelných zdrojích udělaly z EU světového lídra v progresivních technologiích. Dnes však přebírá vůdčí úlohu Asie a Evropě hrozí, že nevyužije stále levnější příležitost pro zvýšení energetické soběstačnosti jednotlivých států. Přitom by obnovení stabilních podmínek pro další investice v solární energetice již nevyžadovaly dotace, ale šlo by využít nefinančních nástrojů podpory například pro malé fotovoltaické elektrárny na střechách rodinných domů nebo nemocnic a škol,“ říká Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.