Zaměstnavatelské svazy vyzývají prezidenta a premiéra k řešení situace kolem OZE

1.12.2015, 11:37

Představitelé Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Zemědělského svazu ČR se obrátili dopisy na prezidenta a předsedu vlády s žádostí, aby prozkoumali situaci kolem záměru ERÚ nevypsat podporu pro OZE a vyvinuli maximální úsilí k nápravě.

Svazy upozorňují na naléhavost situace a na možné důsledky, které by nevypsání podpory mělo. Seznamují také prezidenta a preméra s právním stavem věci a na základě odkazů na Lisabonskou smlouvu je informují o skutečnosti, že ERÚ opírá svou argumentaci o chybnou interpretaci evropské legislativy.

S obsahem dopisů se můžete seznámit ZDE a ZDE