Jednání s Evropskou komisí: ERÚ nic nebrání ve vypsání podpory

2.12.2015, 11:13

Představitelé CZEPHO a AliES se ve čtvrtek 26. 11. 2015 setkali se zástupci Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise, kteří mají na starosti případ šetření podpory pro obnovitelné zdroje v ČR. Setkání potvrdilo klíčové argumenty zástupců obnovitelných zdrojů.

„Zástupci Evropské komise na jednání otevřeně deklarovali, že žádné formální notifikační řízení ohledně podpory zdrojů uvedených před datem 1. 1. 2013 ze strany komise zahájeno nebylo. Při posuzování podpory se na tyto instalace obnovitelných zdrojů vztahují pravidla EU z roku 2001. To znamená, že použité schéma výkupních cen nebo zelených bonusů je v souladu s právem EU, protože v dané době nešlo o veřejnou podporu,“ komentuje výsledky schůzky účastnice jednání Veronika Hamáčková z České fotovoltaické průmyslové asociace. „Klíčové je však připomenout, že Energetický regulační úřad nemusí čekat na výsledky procesu v Bruselu, pokud by byl vůbec zahájen, a může dle českého i unijního práva vydat cenové rozhodnutí,“ dodává Hamáčková.

Solární asociace také získaly dopis Evropské komise z doby přípravy zákona na podporu obnovitelných zdrojů (180/2005 Sb.), který tento argument potvrzuje. Komise před přijetím zákona v tomto dopise vyslovila souhlas s rámcovým schématem podpory pro obnovitelné zdroje.

Zástupci solárních sdružení během jednání upozornili Evropskou komisi na aktuální zneužití dosud nezahájeného procesu posuzování podpory pro obnovitelné zdroje Energetickým regulačním úřadem, který právě s odkazem na údajnou notifikaci odmítá vydat cenové rozhodnutí. A to i přesto, že právní analýzy potvrzují, že je takový krok v rozporu s českou a unijní legislativou.

„Současné obstrukce Energetického regulačního úřadu v podobě odmítnutí vypsání podpory způsobují nenapravitelné škody v obrazu České republiky jako právního státu a bezpečného prostředí pro investice. Hrozba nevypsání podpory přitom eskaluje již existující trhliny v důvěru v český stát, které vznikly po přijetí retroaktivních solárních odvodů. Upozornili jsme proto Evropskou komisi na hrozbu růstu mezinárodních arbitráží i národních soudních sporů. Komise si musí být vědoma, že současný stav nejen ohrožuje cíle EU v navyšování podílu obnovitelných zdrojů, ale i důvěru ve společný evropský trh,“ uzavírá klíčové body jednání s Evropskou komisí další účastník jednání, Marek Lang z Aliance pro energetickou soběstačnost.
 

Zleva: Georg Hotar (Photon Energy), Marek Lang (AliES), Veronika Hamáčková CZEPHO), Jose Donoso (UNEF)