Valná hromada: CZEPHO hodlá posilovat a získat nové členy

18.11.2013, 15:46

CZEPHO si na valné hromadě, která se konala 7. října 2013 v Praze zvolilo nové představitele do svého vedení a účastníci prodiskutovali strategii Asociace na období 2013 až 2019. Jedním z hlavních cílů Asociace je také posílení členské základy o další provozovatele slunečních elektráren, tak aby CZEPHO mohla ještě účiněji prosazovat zájmy celého solárního sektoru.

Představenstvo CZEPHO posílilo dva aktivní členy Asociace Jana Patřičného a Dušana Horčičku, kteří byli zvoleni na dvě uvolněná místa v tomto orgánu. Dozorčí radu potom nově doplnil někdejší předseda představenstva František Smolka.

Vedle změn stanov, které především reflektují změny v legislativě upravující fungování občanských sdruženích, delegáti prodiskutovali také dlouhodobou strategii CZEPHO a některé aktuální problémy.

Mezi priority Asociace na následující období patří především stabilizace podmínek pro další rozvoj solárního sektoru, což předpokládá mimo jiné zabránit dalším retroaktivním krokům ze strany státu. CZEPHO hodlá také dále účiněji chránit investory v sektoru a stát se hlavním partnerem při jednáních se státními orgány například při legislativních změnách. V nadcházejícím roce se hodlá Asociace zaměřit rovněž na implementaci tzv. net-meteringu, tak aby tento nefinanční nástroj podpory umožnil pořízení slunečních elektráren dalším tisícům domácností.

Asociace si také klade za cíl posílení své členské základy a to jak o velké investory, tak zejména o provozovatele malých FVE. Od nového roku začne platit také nový příspěvkový řád, který snižuje menším provozovatelům členské příspěvky na 500 Kč ročně. V nejbližších letech by chtěla CZEPHO sdružovat provozovatele slunečních elektráren v takovém rozsahu, aby se stala nezpochybnitelným a rozhodujícím reprezentantem celého sektoru. Tohoto cíle chce Asociace dosáhnout také rozšířením služeb pro své členy včetně právních formou určitého balíčku, pořádáním odborných seminářů (minimálně čtyřikrát ročně), pravidelným informováním členstva prostřednictvím newsletteru a nabídkou dalších výhod.

Hlavními zahraničními partnery CZEPHO i nadále zůstávají zejména Evropská fotovoltaická průmyslová asociace (EPIA) a německá (BSW) a slovenská (SAPI) sesterská asociace. Na domácí scéně bude pokračovat úspěšná spolupráce především s Aliancí pro energetickou soběstačnost a s kolektivním systémem pro recyklaci solárních panelů REsolar, u jehož zrodu CZEPHO stála. Účastníci kolektivního systému REsolar mají do konce letošního roku členství v CZEPHO zdarma.