Valná hromada CZEPHO: Posilujeme a jsme připraveni bránit sluneční energetiku

28.5.2014, 11:33

Valná hromada CZEPHO, která se uskutečnila 27. května v Praze, zhodnotila dosavadní činnost asociace a stanovila její cíle pro následující období. Delegáti také schválili výroční zprávu za loňský rok.

Předseda představenstva Ing. Jaromír Řehák na úvod shrnul výsledky CZEPHO a konstatoval, že asociace si upevnila své postavení nejsilnější oborové organizace v solárním sektoru. Za loňský rok posílilo její řady zhruba 300 nových členů. CZEPHO v současnosti sdružuje okolo 3000 subjektů a reprezentuje provozovatele FVE o celkovém instalovaném výkonu 600 MW.

Výkonná ředitelka Ing. Veronika Knoblochová informovala delegáty o dalších aktivitách asociace, jako jsou pravidelné informační semináře, právní analýzy a posudky k aktuálním problémům sektoru a o evropských projektech, na kterých se CZEPHO podílí.

Člen představenstva Ing. Dušan Horčička prezentoval činnost pracovní skupiny na ochranu investorů do fotovoltaiky. Mezi její priority patří například prosazení změn v recyklační legislativě, jako je snížení recyklačního poplatku či rozložení doby jeho splácení na více let a osvobození tohoto poplatku od daně z příjmu.

Ing. Petr Správka následně představil výsledky a cíle další z pracovních skupin zaměřené na podporu malých zdrojů sluneční elektřiny. Mezi tyto cíle patří zejména prosazení osvobození elektřiny vyrobené pro vlastní spotřebu od poplatků, odstranění zbytečných administrativních bariér pro připojování domácích FVE a jednání o legislativních opatřeních, které umožní i v ČR zavedení systému nefinanční podpory solární energie, net-meteringu.

Účastníci valné hromady byli také seznámeni s chystanými kroky asociace. CZEPHO je mimo jiné připravena koordinovat právní kroky svých členů proti retroaktivně zavedené solární dani a proti jejímu diskriminačnímu prodloužení na konci loňského roku a má připravenu strategii proti případným dalším restriktivním zásahům státu proti sluneční energetice.