Obstrukce ERÚ existenčně ohrožují desetitisíce domácností a podnikatelů

26.11.2015, 12:46

Obstrukce Aleny Vitáskové provázející vyhlášení podpory pro obnovitelné zdroje energie způsobily největší destabilizaci šetrné energetiky. Drama pro většinu z 25 tisíc provozovatelů OZE včetně solárních elektráren stále nekončí, protože ERÚ ani dnes své stanovisko nezměnil.

Stanovení podpory pro všechny zdroje na příští rok legislativně nic nebrání a ERÚ má jednoznačnou povinnost podporu vypsat. Podle CZEPHO je proto nesmyslný i nový požadavek Aleny Vitáskové na vládní garanci, kterou vypsání podmiňuje. „Pokud je však vláda ochotna takovou garanci dát a výsledkem bude, že ERÚ konečně začne postupovat podle zákona a zdravého rozumu, určitě se tomu nebráníme,“ říká mluvčí České fotovoltaické průmyslové asociace Miloš Cihelka.

Většině provozovatelů totiž nehrozí jen zmaření investice, ale faktická ekonomická likvidace a bankrot. Alena Vitásková si jako rukojmí vzala hlavně majitele domácích střešních elektráren. „K existenčnímu ohrožení desetitisíců českých domácností vůbec nemuselo dojít, kdyby si energetický regulátor nevykládal zákony po svém. Nehledě na to, že podle stejného zákona byla podpora vypsána v loňském roce,“ kritizuje postoj ERÚ Veronika Hamáčková z České fotovoltaické průmyslové asociace.

ERÚ nezná své povinnosti a odmítá odpovědnost

Podle platné legislativy má regulátor vyhlásit pouze rozsah a výši podpory. Samotné rozhodnutí o poskytování či neposkytování podpory nespadá do gesce Energetického regulačního úřadu. „Podpora obnovitelným zdrojům je stanovena na základě platné evropské směrnice, kterou schválila Evropská komise,“ argumentuje Miloš Cihelka.

ERÚ své rozhodnutí opírá o § 1 odst. 3, zákona č. 165/2012 Sb., podle kterého může být podpora poskytnuta pouze notifikovaným zdrojům. „Tato interpretace by platila pouze v případě rozporu české legislativy a evropských pravidel. Evropská komise přitom již loni shledala, že podpora obnovitelných zdrojů je v České republice nastavená správně a v souladu s pravidly EU. Nehledě na fakt, že podle článku 108 Lisabnonské smlouvy je jednoznačně možné vyplácet podporu i v průběhu probíhajícího notifikačního procesu,“ říká s odvoláním na právní analýzu Miloš Cihelka.

S právním stanoviskem se můžete seznámit ZDE