CZEPHO a další asociace se obracejí kvůli nevypsání podpory na vládu

25.11.2015, 11:18

CZEPHO se s dalšími asociacemi hájícími sektor OZE obrátila společným dopisem na představitele vlády a dalších státních institucí. V dopise je signatáři varují, před důsledky nevypsání podpory a připojují právní stanovisko, z něhož jednoznačně vyplývá, že obstrukční krok ERÚ nemá oporu v legislativě.

ERÚ svou nečinností žene tisíce podnikatelů do insolvence a domácností do osobního bankrotu. ERÚ také ohrožuje dodávky energie a splnění závazků ČR do roku 2020 v navyšování podílu energie z OZE, píše se mimo jiné v dopise.

Na vydání dodatku nebo opravy cenového rozhodnutí zbývá podle zákona čas pouze do 30. 11. 2015. Pokud tak ERÚ neučiní, podnikatelé a banky se dostávají do existenčně naprosto nejisté situace. S přihlédnutím k zásadám správného hospodáře bude muset řada provozů vyhlásit insolvenci, propustit své zaměstnance a přerušit dodávky energie svým odběratelům popř. zrušit chovy hospodářských zvířat. 22 tisíc domácností s instalací střešní solární elektrárny bude vystavena hrozbě osobního bankrotu, tvrdí signatáři dopisu a upozorňují, že ERÚ svou zásadní nečinností také ovlivní bankovní úvěry v objemu více než 150 mld. Kč, jež budou muset být s největší pravděpodobností okamžitě přesunuty mezi úvěry klasifikované.

Hrozí přerušení dodávek energie

S ohledem na naléhavost situace si Vás dovolujeme požádat včasné o prozkoumání celé situace. Jak vyplývá z našich rozborů legislativních předpisů, pro nevypsání podpory (pro zdroje uvedené do provozu v letech 2006 – 2012) neexistuje zákonný důvod. Uvítáme vaši případnou odpověď ve prospěch opravy cenového rozhodnutí popřípadě k vydání další části cenového rozhodnutí, která již bude obsahovat podporu pro výše jmenované zdroje“, apeluje se v dopise na odpovědné představitele státu.

Pokud ERÚ nestanoví cenové rozhodnutí pro zdroje uvedené do provozu v letech 2006 – 2012, může dojít k významné destabilizaci řady klíčových odvětví a přerušení dodávek energie obyvatelům v řadě měst a obcí (např. Jindřichův Hradec, Kutná Hora a další), včetně nemocnic, škol a další klíčové infrastruktury.  Nevydáním cenového rozhodnutí také budou ohroženy závazky České republiky vůči EU v navyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů energie na hrubé spotřebě k roku 2020 (13%), čímž bude Česká republika vystavena riziku sankcí ze strany EU, konstatují signatáři.

Podpora je v souladu s právem EU

Z přiložené právní analýzy přitom vyplývá, že Evropská komise při kontrole státní podpory postupuje dvěma různými způsoby:

a)      Schvaluje nově zaváděnou podporu v členských státech. Podmínkou v tomto případě je, aby členský stát oznámil (notifikoval) Evropské komisi záměr zavést nový systém podpory. Aby takový nový systém podpory mohl být uveden do praxe a podpora vyplácena, musí být schválen ze strany Komise. Postupuje se přitom podle článku 108 odst. 3 Lisabonské smlouvy,

b)      Kontroluje již existující vyplácenou podporu. Za existující se považuje i podpora, která nebyla původně považována za státní podporu, ale v důsledku změny podmínek a prostředí se státní podporou stala. To je i případ podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, uvedených do provozu před dnem 1.1. 2013. V tomto případě může stát podporu vyplácet, pokud mu to Evropská komise nezakáže příkazem k pozastavení. Komise přitom postupuje podle čl. 108 odst. 1 a 2 Lisabonské smlouvy. 

S celým právním stanoviskem se můžete seznámit ZDE