Nepřipouštíme si, že by podpora vypsána nebyla

20.11.2015, 14:07

Rozhovor s členem představenstva Dušanem Horčičkou o ochraně investorů a aktuálním dění kolem solárního sektoru v České republice.

Jako člen představenstva CZEPHO stojíte také v čele její pracovní skupiny na ochranu investorů. Co je hlavní náplní její práce a jaké problémy aktuálně řešíte?

Pracovní skupinu tvoří provozovatelé FVE, kteří se v roce 2010 spontánně sdružili, aby čelili dobře organizovanému tlaku směřujícímu k likvidaci obnovitelných zdrojů energie v čele s fotovoltaikou. Postupně se náš tým personálně stabilizoval a institucionalizoval při CZEPHO. Nenudíme se. Celých 5 let je vlastně nepřetržitý tok legislativních, exekutivních a mediálních katastrof. Hlavně ze začátku jsme nestíhali pomocí ešusů vylívat vodu s děravé lodi. Postupně jsme se ale dostali do hry a troufám si říct, že se dostavily i výsledky. Hlavní témata letošního roku byly dvě. Jednak novela energetického zákona, která se provozovatelů OZE bezprostředně týká a jejíž podobu jsme v průběhu celého legislativního procesu sledovali a mnohá nepřijatelná ustanovení úspěšně korigovali. A dále notifikační proces zákona 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z OZE, podle kterého byla postavena většina tuzemských instalací.

Horkým tématem posledních dní je bezesporu zpráva, že předsedkyně ERÚ hrozí nevypsat podporu pro OZE na příští rok. Co si o tom osobně myslíte?

Dokazuje to, že paní předsedkyně je velká hráčka a její fantazie je nevyčerpatelná. Své rozhodnutí opírá o neexistenci zmiňované notifikace zákona 180/2005. Jenže neexistuje žádný důvod, proč by tento zákon měl být notifikován. Jednak tento zákon nesplňuje základní podmínku pro nutnost notifikace: neupravuje nakládání se státní podporou. A za druhé, ten zákon už neexistuje. Byl nahrazen zákonem 165/2012, který už notifikován je. Nápad notifikovat 180ku navíc nepochází z Bruselu, ale z MPO, které o notifikaci na konci roku 2013 hujerovsky požádalo. Evropská komise tuto žádost eviduje, problémem se zabývala a zřejmě záležitost odložila jako neopodstatněnou. To se ale můžeme jen domnívat, neboť i tato kauza podléhá režimu utajení a dostat se k příslušným materiálům a informacím je velmi komplikované. Ale na to jsme už zvyklí.

Je reálné, že by se něco takového mohlo stát? A co by to znamenalo pro solární sektor a českou energetiku vůbec?

Není to reálné. Alespoň ne v souladu se zákonem. ERÚ nemá žádné prostředky na změnu již existující podpory a důvod, kterým své rozhodnutí teď obhajuje, je účelový a vykonstruovaný. ERÚ se potýká s celou řadou vnitřních problémů. Kauzy nezákonného jmenování místopředsedkyně Vesecké či obžaloba předsedkyně Vitáskové se závažných trestných činů jsou ty nejznámější. Mediálně vděčná represe obnovitelných zdrojů úřadu dlouhodobě slouží jako štít proti vlastním průšvihům. Tohle je jen další kapitola v neverending story.

Hypotetickou situaci, že by podpora nebyla vypsána, nepřipouštíme. Znamenalo by to, že by byly ze strany státního úřadu porušeny české a evropské zákony. Dopad by byl fatální. Všechny výrobny šetrné elektřiny by do několika málo měsíců zbankrotovali. Protože jen na rozvoj fotovoltaiky bylo poskytnuto cca 100 miliard úvěrů, došlo by otřesu bankovního sektoru a současně k rozsáhlým krachům ručitelů úvěrů. Tedy soukromých firem a osob. Se všemi návaznými důsledky – primární a sekundární zánik pracovních míst, zátěž pro státní administrativu a pokladnu atd. A v neposlední řadě: rozpoutal by se gigantický uragán žalob a mezinárodních arbitráží, jaký nemá v české republice a možná ani v evropě obdoby.

Nejrůznější retroaktivní a další restriktivní kroky dopadali na český solární sektor již dlouhá léta. Věříte, že tato doba již skončila? Nebo se můžeme do budoucna něčeho podobného stále obávat?

Doby, kdy jsem si říkal: „tohle je už opravdu poslední myslitelný krok“, je pryč. Vždy někdo přijde s novým nápadem. Musím uznat, že většinou s velmi neotřelým. Jakkoliv obnovitelné zdroje postupně získávají respekt, snad i naším přičiněním, tak nelze očekávat, že při stávajícím personálním obsazení některých pozic ve státní správě dojde k náhlé změně k lepšímu. Poslední expozé ERÚ budiž toho důkazem. Tento úřad pomyslnou hitparádu represivní invence s přehledem vede. Naštěstí v posledních letech zůstává jen u sebepropagačních prohlášení a mediálních bublin. Naším úkolem je, aby to tak bylo i nadále.

Evropské fotovoltaické asociace se obrátily společným dopisem na Evropskou komisi. Co přesně požadují? A jaká je pozice CZEPHO?

Pod dopisem jsou podepsány nejen fotovoltaické asociace, které jsou včetně CZEPHA sdružené v evropské asiociaci Solar Power Europe, ale dalších 10 asociací zastupujících další odvětví zelené energetiky. V dopise informujeme EK o dramatickém selhání základního principu fungování společného evropské ekonomiky: ochrany soukromých investic. V sektoru obnovitelných zdrojů způsobili náhlé retroaktivní změny legislativy paniku mezi investory v mnoha zemích napříč EU. Vše v rozporu s platnými zákony a legitimními očekáváními. Vyzvali jsme EK, aby se problematikou zabývala a přijala adekvátní nápravná opatření.

Jakou roli mohou evropské struktury hrát při ochraně českých investorů do FVE?

Velmi významnou. Po vyčerpání všech prostředků na národní úrovni se těžiště naší práce na ochraně investic přesouvá do Bruselu. Jsme v pravidelném kontaktu s DG Energy (ředitelství pro energetickou politiku EU) a DG FISMA (ředitelství pro finanční stabilitu a kapitálové trhy). Na audienci s představiteli DG FISMA jsme měli příležitost osobně jim prezentovat českou problematiku. Evropští úředníci se zdáli být šokováni a nutno uznat, že od té doby se situací aktivně zabývají. Dlouhodobě usilujeme o kontakt s významným a těžko přístupným DG Competition (ochrana hospodářské soutěže). Ledy jsou snad prolomeny, jsme pozvání na jednání. Přípravy prezentace na půdě tohoto ředitelství jsou plném proudu.

Vaše aktivity jsou poměrně rozsáhlé, z čeho je financujete?

Přestože všichni pochopitelně pracujeme bezplatně, nemůžeme se vyhnout nákladům na právní služby, expertní posudky, mediální servis a podobně. Tyto náklady přesahují standardní rozpočet asociace, jsou vedeny odděleně a nejsou financovány z členských příspěvků. Podle jednotného pravidla se na nich podílí provozovatelé jednotlivých FVE. Ti, kteří si uvědomují závažnost problému a nechtějí přihlížet jeho řešení jen jako černí pasažéři. Jejich důvěra a podpora nás velice těší. Aktuálně spolupracujeme s více než 60ti subjekty a budeme rádi, když počet nadále poroste. Přivítáme každou posilu. Po kontaktu přes czepho.cz rádi předáme potřebné informace.

Bohužel v dohledné době nehrozí naplnění strategického cíle naší skupiny na ochranu investorů: rozpustit skupinu na ochranu investorů pro nedostatek práce. Takže věřím, že se nám bude dařit alespoň tak jako doposud a děkuji všem kolegům za výdrž!