CZEPHO požaduje, aby se příspěvek na recyklaci snížil na 2 Kč/kg panelů

16.11.2015, 12:49

CZEPHO společně s AliES a REsolarem připomínkovala studii MŽP k nastavení výše povinného příspěvku na recyklaci. Asociace s odvoláním na oponentní studii, kterou zadal ČVUT REsolar, požaduje mimo jiné, aby byla minimální výše příspěvku vyhláškou stanovena maximálně na 2 Kč/kg panelů.

Tato částka představuje dostatečnou a bezpečnou rezervu na krytí budoucích nákladů a její výše motivuje kolektivní systémy k tomu, aby minimalizovaly své administrativní náklady. Současně CZEPHO navrhuje zjednodušit systém vybírání příspěvku pro malé FVE.

Studii ČVUT najdete ZDE

S připomínkami CZEPHO se můžete seznámit ZDE