Amper Market nabízí členům CZEPHO výhodnější výkup elektřiny

20.11.2015, 11:07

Amper Market nabízí členům CZEPHO zvýhodněnou akční cenovou nabídku pro výkup silové elektřiny z FVE v režimu hodinových zelených bonusů na příští rok.

Zvýhodněná cena je stanovena pro každou hodinu jako cena na denním trhu OTE, a.s. („DT“) minus 140Kč/MWh; při „ceně odchylky“ (cpodchis) dle návrhu Cenového rozhodnutí ERÚ na rok 2016 ve výši 225 Kč. To efektivně znamená celkové výnosy výrobce o 85 Kč/MWh vyšší než v režimu povinného výkupu (celkové výnosy výrobce za vyrobenou elektřinu = zelený bonus + DT – 140 Kč/MWh + cpodchis = zelený bonus + DT + 85 Kč/MWh = povinný výkup + 85 Kč/MWh.

Provozem elektrárny v zelených bonusech namísto v povinném výkupu tak výrobce nejen vydělá peníze, ale hlavně snižuje celkové náklady na obnovitelné zdroje, což by mohlo pomoci snížit tlak na celý sektor a přispět k dalšímu rozvoji obnovitelných zdrojů v ČR. Navíc v případě hrozícího nevypsání podpory má výrobce v režimu zelených bonusů garanci platby alespoň za silovou elektřinu.

Podmínkou uzavření smlouvy podmínkou je změna formy podpory na rok 2016 v OTE. V ceně je potom již zahrnuto převzetí závazku odpovědnosti za odchylku ze strany Amper Market a kupní cena zahrnuje záruku o původu elektřiny z obnovitelných zdrojů vydávanou OTE, a.s. Faktury za vyrobenou elektřinu jsou splatné vždy k 20-ému dni následujícího měsíce.

Tato cenová nabídka je platná na období do 31. 12.2016, při akceptaci nabídky do 25. 11. 2015.

Amper Market nabízí také bezplatné právní poradenství a asistenci u administrativních úkonů nezbytných pro provoz výrobny v režimu hodinových zelených bonusů v roce 2016 a to: zpracování podkladů pro OTE a přípravu podkladů pro fakturaci za silovou elektřinu.

Společnost Amper Market, a.s., která je dlouhodobým členem CZEPHO dodává elektřinu vyrobenou z významné části nezávislými decentralizovanými výrobci odběratelům v průmyslu a službách, městům a obcím. Vlastnictví a smluvní zajištění zdrojů elektřiny umožňuje společnosti rozvíjet koncept virtuální elektrárny, spočívající ve spojení decentralizovaných zdrojů a odběratelů elektřiny v jednotně monitorovaný a dispečersky řízený systém. Tím zapojuje do transparentního obchodu s elektřinou i výrobce z volatilních zdrojů, jako jsou třeba střešní fotovoltaické systémy nebo velké fotovoltaické elektrárny.

V případě zájmu či dotazů kontaktujte Ladislava Seidlera: +420 603 57 54 49, mail: seidler@ampermarket.cz