Valná hromada CZEPHO se blíží

15.5.2014, 08:56

Česká fotovoltaická průmyslová asociace srdečně zve všechny své členy na řádnou valnou hromadu, která se uskuteční v úterý 27. května 2014 v Praze.

Valná hromada je především možností zúčastnit se otevřené diskuse o dalším směřování asociace, o jejích cílech a nejlepší příležitostí jak ovlivnit strategii CZEPHO při hájení zájmů celého solárního sektoru.

Místem konání bude Konferenční centrum City, Na Strži 65/1702, Praha 4. Vlastní jednání bude probíhat od 13 do 16 hodin. Prezence účastníků se bude konat hodinu před začátkem, později již nebude možná.

Na valnou hromadu budou mít přístup pouze členové CZEPHO, kteří mají zaplacen členský příspěvek na letošní rok. Účast je třeba potvrdit na mailovou adresu michaela.lidrychova@czepho.cz nejpozději 22. 5. do 12 hodin. Do stejného termínu je třeba uhradit také členský příspěvek, který nebude z organizačních důvodů možné platit na místě.