Kodex kvality Solární asociace: 28 zásad správné instalace a servisu elektrárny

10.2.2023, 08:00

Současný boom v solární energetice s sebou bohužel přináší nedostatek kapacit instalačních firem. Zájemci o novou fotovoltaiku se mnohde musí smířit s dlouhou čekací lhůtou. Převis poptávky by však neměl znamenat snížení nároků na kvalitu provedení instalace.

Ačkoliv není fotovoltaika v porovnání s jinými způsoby získávání elektřiny nikterak složitou technologií, nemusí být pro laika úplně snadné zhodnotit vhodné řešení či zorientovat se v nabídce instalačních firem. Spolu s našimi partnery z dodavatelským firem jsme se proto zamysleli nad tím, jak by měla vypadat poctivá příprava projektu, provedení samotné instalace z hlediska kvality i bezpečnosti, poskytnuté záruky a následný servis či revize. 

Osvědčené postupy jsme shrnuli do 28 Zásad pro instalaci a servis fotovoltaických elektráren (tzv. Etalon), které jsou aplikovatelné jak na malou střešní fotovoltaiku, tak na větší investiční projekty. Dodavatelé, kteří se k dodržování zásad písemně zavážou, zároveň souhlasí, že Solární asociace u nich může za tímto účelem provádět kontrolu.

V našem seznamu instalačních a servisních společností je už dnes vyznačeno, kteří z našich členů se naším etalonem řídí. Věříme, že pro veřejnost a investory to bude dobrým vodítkem při výběru dodavatele fotovoltaické elektrárny.