CZEPHO připomínkuje NAP a nabízí možné cesty rozvoje fotovoltaiky

2.5.2014, 14:31

CZEPHO a Aliance pro energetickou soběstačnost (AliES) zaslaly ministerstvu průmyslu a obchodu své návrhy a připomínky k Aktualizaci Národního akčního plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů (NAP) do roku 2020. Asociace ve společném dokumentu upozorňují, že realizovatelný potenciál slunečních elektráren je podstatně vyšší, než uvažoval dosavadní NAP.

Společný dokument mimo jiné ukazuje tři různé scénáře vývoje fotovoltaiky v ČR; vývoj sektoru bez podpory po „pouhém“ odstranění administrativních bariér, scénář zahrnující nefinanční formu podpory v podobě net-meteringu a vývoj při využití investiční podpory z evropských fondů podobně jako na Slovensku.

Obě stěžejní asociace reprezentující český solární sektor současně reagují na některé argumenty ministerstva ve vztahu k rozvoji fotovoltaiky a nabízejí otevření debaty například o pozici České republiky k navrhovanému společnému cíli EU pro zvyšování podílu OZE do roku 2030.

CZEPHO a AliES rovněž upozorňují na nezanedbatelné výhody, které by postupný růst obnovitelných zdrojů přinesl české ekonomice: snižování ceny silové elektřiny, tvorbu nových pracovních míst či zvyšování energetické nezávislosti na importu zdrojů.

S celým dokumentem CZEPHO a AliES se můžete seznámit ZDE.