Památkáři vypracovali metodiku k umisťování solárních panelů

23.11.2022, 09:59

Historická centra měst a fotovoltaické panely – to je kombinace, která dříve moc dohromady nešla, alespoň co se týkalo uvažování úředníků dohlížejících na památkově chráněná území. Fotovoltaika je však dnes natolik užitečnou a vyhledávanou technologií, že by i v historických center měst šanci mít měla. Uvědomuje si to i Ministerstvo kultury, které s Národním památkovým ústavem připravilo metodiku k umisťování FV systémů na kulturních památkách a v památkově chráněných územích.

Předkládaným návrhem Metodického vyjádření chce NPÚ přispět k diskuzi nad daným tématem a k maximální transparentnosti posuzování možností umístění fotovoltaických a jiných solárních zařízení na kulturních památkách a v památkově chráněných území a sjednotit praxi posuzování na území celé České republiky, přičemž NPÚ je si vědom toho, že navržená metodická východiska budou dále odborně diskutována a ověřována v praxi.
 
Vypracovaný dokument je výrazným posunem k rozumnému kompromisu, který by měl panovat mezi energetickými a ekonomickými potřebami majitelů objektů a ochranou hodnot kulturního dědictví. Úředníkům poskytuje důležité vodítko při jejich rozhodování a investoři připravující projekty získají rychlý přehled o tom, co má šanci na schválení ze strany památkářů.
 
Národní památkový ústav kromě samotné metodiky zveřejnil i prezentaci se základními principy povolování FVE podle jednotlivých úrovní památkové ochrany.
 

foto: narodni-divadlo.cz