Seminář CZEHO: servis střídačů, pojištění, daňové a legislativní změny, kontroly elektroměrů

12.10.2015, 00:03

Další ze série již tradičních informačních seminářů CZEPHO se uskutečnily v říjnu v Praze a v Brně. I tentokrát byla na programu aktuální témata dotýkající se solárního sektoru a přednášky o řešení praktických problémů provozovatelů FVE.

Zástupci CZEPHO informovali účastníky o novinkách v legislativě a jejich dopadech, plánovaných akcích asociace a dalších horkých solárních aktualitách.

Další vystoupení, kterého se zhostil zástupce Photon Energy, bylo zaměřeno na pozáruční opravy a servis střídačů. Součástí přednášky bylo seznámení s nejčastějšími poruchami FVE a úskalími jejich řeší například v případě, že původní dodavatel zařízení již na trhu nepůsobí apod.

S příklady, jak nejefektivněji vyřešit otázku pojištění FVE s minimálními náklady a současně se zajištěním krytí reálných rizik, vystoupili zástupci UniCredit Pojišťovací a makléřská.

Odborníci ze společnosti BDO Tax rozebrali ve světle legislativních změn daňové aspekty platby recyklačních příspěvků do kolektivních systémů a konkrétní dopady na účetnictví jednotlivých provozovatelů FVE. CZEPHO připravuje pro své členy k této problematice daňové stanovisko -  praktický manuál.

Závěrečná přednáška se týkala problematiky kontrol SEI, která u FVE připojených v roce 2010 prověřuje, zda byly ve stejném roce osazeny elektroměrem. V prezentaci zazněl podrobný výklad právních důsledků „opožděného“ osazení elektroměrem a možnost obrany před negativními dopady na výši podpory.

Další seminář CZEPHO se bude konat 30. listopadu v Brně.

Prezentace z říjnových seminářů najdete v členské sekci ZDE