Nová zelená úsporám podpoří fotovoltaiku. Jak to bude v praxi?

25.10.2015, 23:11

MŽP vyhlásilo kontinuální výzvu Nová zelená úsporám, která má běžet až do roku 2021 a v ní podporu poprvé dostává i fotovoltaika. Pro systémy do 10 kW je určena dotace až 100 tisíc korun. U střešní FVE o velikosti 3 kW FVE by se tak teoreticky mohlo jednat až o 100 % pořizovací ceny. Jak to bude ve skutečnosti?

Pro podrobnější informace je nutné jít do materiálu „Pokyny pro žadatele ve třetí výzvě“ str. 18 a 19. Zde jsou vypsány podmínky pro podoblasti C.3.4, C.3.5 a C.3.6, pod které spadají solární fotovoltaické sytémy:

Podle těchto pokynů musí být míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby alespoň 70 % z celkového teoretického zisku systému. Celkový teoretický zisk se stanoví přesným výpočtem (např. metodika ČVUT, ENACO) nebo zjednodušeně instalovaný výkon x 1000 (s odkazem na průměrnou měrnou roční výrobu v ČR 1000 kWh/kWp).

Komentář: Zde budou o něco zvýhodněny instalace oblastech s vyšším osvitem (jih republiky), které reálně vyrobí ročně na kWp více, takže jejich vlastní spotřeba bude moci být relativně menší než 70 %.

Systém také musí zajistit automatické řízení systému v závislosti na aktuální výrobě a akumulaci přebytků energie.

Komentář: Pro dosažení vysoké vlastní spotřeby by inteligentní řízení spotřeby muselo být tak jako tak instalováno, jako chyba se zdá požadavek na akumulaci přebytků energie. Je totiž uveden v obecných požadavcích, nicméně povinný je pouze pro podoblasti C.3.5 a C.3.6, pro C.3.4 je uveden jako možný, tj. podmínky se zde dostávají do drobné kolize.

Co je co?

Podoblast C.3.4 – solární systém bez akumulace s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh/rok.

Nárok na dotaci až 55 tisíc Kč.

Baterie možné

Přebytky energie musejí být ve formě tepelné energie (akumulační zásobník teplé vody o velikosti 80l/kWp).

Podoblast C.3.5 – solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh/rok.

Dotace až 70 tisíc Kč

Baterie povinné

Minimální měrná kapacita akumulátorů 1,75 kWh/kWp

Podoblast C.3.5 – solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh/rok.

Dotace až 100 tisíc Kč

Baterie povinné

Minimální měrná kapacita akumulátorů 1,75 kWh/kWp

Praktické hodnocení:

Podoblast C.3.4 se zdá nezajímavá - nejnižší možná maximální dotace, nutnost instalace bojleru o velkém objemu - pro 3kW FVE o objemu 240 litrů.

Podoblast podpory C.3.5 už vypadá zajímavěji. Při instalaci 2kWp FVE (aby byla splněna podmínka využitelného ročního zisku) v ceně cca 65 tisíc Kč, bude nutné instalovat baterie o kapacitě 3 kWh, které lze pořídit cca za cenu 20 - 25 tis. Kč. Dotace tedy snižuje cenu baterií a přibližuje grid paritě. Cena takového sytému by byla řádově 90 tis. Kč, i když pro dosažení 70 % vlastní spotřeby by instalovaná kapacita baterií musela být spíš vyšší, než minimálně požadovaná, v závislosti na využívání rodinného domu přes den a inteligentnosti systému řízení spotřeby.

Podoblast podpory C.3.6 se zřejmě zdá být méně zajímavá (dle výše dotace přepočtené na kWp instalovaného výkonu) než C.3.5, maximální dotace 100 000 Kč, minimální instalovaný výkon pro splnění podmínek přes 3kW, baterie min. 5,25 kWh (pro 3kWp). Cena instalace (nejmenší možné) + baterie = 145 tis. Kč, při maximální dotaci 100 tisíc Kč.