CZEPHO: Obnovitelné zdroje lze v Evropě podpořit i v rámci trhu

20.10.2015, 22:10

Evropská komise ukončila konzultace o budoucí podobě trhu s elektřinou a možné podobě integrace OZE do něj (Energy Market Design), během nichž se k problematice měly možnost vyslovit zainteresovaní hráči na trhu i neziskové organizace. Své připomínky vyjádřila během konzultací také CZEPHO.

Cílem konzultací bylo mimo jiné zjistit, co přístupu OZE do čistě tržního prostředí v oblasti energetiky brání. EK chce z názorů zúčastněných vycházet příští rok během práce na legislativní úpravě, která by měla obnovitelným zdrojům otevřít na evropský trh cestu.

Podle českého ministerstva průmyslu a obchodu je překážkou vstupu OZE na trh především jejich provozní podpora. Polostátní společnost ČEZ ve svém stanovisku zase vyjádřila požadavek, aby výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů předem ohlašovali množství vyrobené energie a nesli odpovědnost za vyrovnávání případných odchylek.

CZEPHO ve společném vyjádření s AliES však oponují, že zvýhodnění čisté energie je pouze iluzorní. Podle jejich názoru by měla být například elektřina ze slunce nebo větru dodávána na trh přednostně, protože nese nejnižší variabilní náklady (takzvaný princip merit order). „Surovina“ potřebná pro výrobu je totiž v jejich případě bezplatná. V praxi ovšem bývají upřednostňovány spíše konvenční zdroje, jako jádro nebo uhlí, protože k omezení výroby je u nich potřeba řádově několik hodin a „odstřihnout“ čisté zdroje je jednodušší.

OZE jsou naopak postihovány a diskriminovány zejména nestabilitou podnikatelského prostředí, jako jsou retroaktivní kroky a další překážky. CZEPHO jako příklad zmiňuje třeba letošní zrušení osvobození od daně z elektřiny. Cestou podle CZEPHO a AliES je nastavení systémů podpory, které mají oporu v tržních mechanismech, jako je například rozdělování podpory formou aukcí.

Více se můžete dočíst například ZDE