Webináře pro zájemce o druhou výzvu programu Interreg Europe

29.10.2022, 08:00

Interreg je meziregionální program spolupráce spolufinancovaný Evropskou unií zaměřený na zlepšení politiky soudržnosti prostřednictvím výměny zkušeností, přenosu doporučovaných postupů a společných iniciativ regionů všech 28 členských států EU (a dále Norska a Švýcarska) v oblasti tematických cílů, jako jsou například inovace, MSP, nízkouhlíková ekonomika či ochrana životního prostředí.

Dne 15. března 2023 bude vyhlášena 2. výzva programu. Žadatelé budou mít možnost přeložit svůj projektový záměr až do 9. června 2023. V rámci výzvy budou otevřeny všechny tematické oblasti programu.

S cílem připravit žadatele na 2. výzvu, bude program pořádat řadu online webinářů, které představí podmínky výzvy s důrazem na jednotlivé tematické oblasti. Zájemci si budou moci vybrat mezi 4  webináři, které, kromě představení daného tématu, umožní i networking s partnery napříč EU, prezentaci vlastních projektových záměrů a najít projektové partnery. Webináře se zaměří na oblast inovací a inteligentních řešení, sociální problematiky a vzdělávání, zelených řešení a oblast dopravní dostupnosti a lepší institucionální správy. Více informací o plánovaných akcí najdete na stránkách programu.  Níže najdete termíny a odkazy na jednotlivé webináře:

Inovativní a inteligentní řešení (15. listopadu, 10:00 – 12:00)

Pro zájemce o oblast výzkumu a vývoje, inovace, konkurenceschopnosti malých a středních podniků, digitalizace a dalších chytrých řešení. >>>>

Sociální problematika (17. listopadu, 10:00-12:00)

Pro zájemce o oblast vzdělávání, sociální inkluze, zdravotní péče, kultura a turistický ruch. >>>>

Zelená řešení (29. listopadu, 10:00-12:00)

Pro zájemce o oblast energetiky, klimatických změn, vodohospodářství, oběhové hospodářství, životní prostředí a biodiverzita. >>>>

Lepší regionální správa, dostupnost a Evropa blíže občanům (1. prosince, (10:00-12:00)

Pro zájemce o oblast udržitelné mobility, regionální a městská správa a strategické plánování. >>>>