Montáž FV panelů: nezapomínejte na bezpečnost!

12.9.2022, 14:37

Současný boom instalací FV elektráren na domovní střechy přivedlo do solárního odvětví nové firmy. Dodržují ale všechny při instalaci právní předpisy a BOZP?

Žádný zákon neudává jako povinnost mít na střeše vhodné kotvicí body (kotvicí zařízení) podle normy EN 795, proto se na ně bohužel při návrhu projektu střechy nebo přímo FV elektrárny zapomene. I tak ale musí být střecha bezpečná pro své užívání, údržbu, a tudíž i montáž fotovoltaické elektrárny.

Aby byla dodržena pravidla BOZP při montáži solárních panelů na střeše, musí se firma či jednotlivec, který panely instaluje, držet nařízení vlády č. 362/2005 Sb., které upravuje pravidla BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a ostatních souvisejících právních nařízení.

Zaměstnavatel je mj. povinen:

  • zajistit opatření k zabránění pádu zaměstnanců a všech ostatních osob z výšky v případě, že pracoviště leží ve výšce nad 1,5 m nad zemí
  • poskytnout vhodné OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) pro danou činnost
  • udržovat OOPP ve funkčním a nezávadném stavu
  • informovat zaměstnance o rizicích, proti kterým jej OOPP chrání
  • pořádat školení o používání OOPP

Proto, pokud se zabýváte instalací střešních solárních elektráren, dbejte na dodržování předpisů BOZP a zajistěte svým zaměstnancům jak kvalitní certifikované ochranné pracovní prostředky, tak know-how pro bezpečný výkon jejich povolání.


Doporučené sety pro bezpečnou práci ve výškách a kontakty na specialisty a instruktory školení výškových prací firmy Pavouci s.r.o. najdete na webu worksafety.cz