Agrivoltaika funguje i na severu, předvedli nám v Nizozemsku

8.9.2022, 09:27

Po první z cest za agrivoltaikou do Itálie jsme na začátku září připravili pro zájemce z řad firemních investorů a pro zástupce státní správy stejně zaměřenou exkurzi do Nizozemska.

Cesta měla dvojí cíl: jednak vedla do sídla společnosti Meteor Systems v Bredě, jež vyrábí kompletní pokročilé pěstební systémy pro vnitřní i venkovní pěstování plodin, do nichž lze integrovat i fotovoltaiku. V druhé části dvoudenní exkurze účastníci navštívili samotné farmy, na nichž solární panely zastiňují třešňový a hruškový sad nebo pole s jahodami, malinami a borůvkami. Z hlediska fotovoltaiky šlo už o pokročilejší technologii s bifaciálními panely, v jednom případě dokonce v inovativním variabilním provedení umožňujícím upravovat jejich světelnou propustnost od 30 do 70 procent.

Exkurze se zúčastnili nejen vyslanci českých firem, které už o využití agrivoltaiky vážně uvažují, ale také úředníci z několika státních institucí, kteří mají úpravu podmínek pro agrivoltaiku na starost. Rádi jsme jim představili fungující koncepty ze zahraničí, tamější legislativní úpravu a související postoj úřadů. Rozvoji agrivoltaiky na české půdě totiž v současnosti brání zbytečné legislativní překážky, které se Solární asociace aktivně a dlouhodobě snaží odbourat.

Za spolupráci při organizaci exkurze děkujeme Stanislavu Benešovi ze Zastupitelského úřadu ČR v Haagu.