Vyjádření Solární asociace k reklamám zobrazovaným u koprodukovaných videí

29.8.2022, 16:26

Solární asociace tímto veřejně informuje, že navázala spolupráci s videokanálem ElectroDad za účelem vzájemné pomoci, prostřednictvím jíž se naplňují cíle asociace. Jde zejména o šíření informací o výhodách fotovoltaických elektráren ve vztahu k širší veřejnosti. Spolupráce probíhá zejména formou videí, v nichž je informativním způsobem popisována problematika přechodu domácnosti na udržitelnou energetiku a která jsou zveřejňována na různých portálech v rámci spolupráce (např. YouTube nebo webem Seznam zprávy).

Velmi si vážíme zprostředkování této možnosti, a zároveň jsme si vědomi toho, že na základě algoritmu reklam dochází v nepřímé souvislosti s touto spoluprací k zobrazení reklam na různé instalační společnosti. K zobrazení dochází na viditelném místě (např. v rámci videa, placené reklamy, vyskakovací reklamy) a může implikovat spojitost se Solární asociací. To však v žádném případě neznamená, že inzerující společnost je vždy členem naší asociace, nebo s námi jinak spolupracuje. Solární asociace tedy nenese odpovědnost za jakékoliv služby či výrobky inzerujících společností. Solární asociace nemá v těchto případech vliv na výběr reklamy a skutečnost, že reklama doprovází video, na kterém spolupracovala Solární asociace, v žádném případě neznamená, že Solární asociace společnosti doporučuje, poskytuje jí virální prostor, pomáhá správně nastavit reklamu či je v jakémkoli vztahu s inzerující společností. 

Děkujeme za pochopení, 

Solární asociace, spolek