Položili základy české solární energetiky. Dnes se připravují na její restart

19.5.2022, 22:23

Skupina JUFA patří mezi jedny z prvních investorů do solárních elektráren v České republice. Po více než patnácti letech působení v oboru má za sebou zkušenosti s developmentem, výstavbou, servisem, monitoringem, optimalizací výroby i pozdějším nákupem fotovoltaických parků různých výkonů. Plzeňská JUFA nadále svou pozici na českém solárním trhu posiluje a pevné zázemí jí dává prostor pro další rozvoj. Jaké jsou motivace a zkušenosti dlouholetého provozovatele fotovoltaických elektráren v Česku? V rozhovoru s lídrem skupiny JUFA Jiřím Fastem necháváme nahlédnout pod pokličku solárního byznysu v České republice.

Pojďme na začátek vašeho prvního kontaktu se solární energetikou, který proběhl již v roce 2007. Můžete popsat vaše začátky s tehdy úplně novým odvětvím?

Historie společnosti JUFA se váže k developmentu pro zahraniční investory, k obchodu se zemědělskými produkty, ale také investicím do průmyslových a komerčních nemovitostí. Jsem současně ale i technický nadšenec. Jako koníček jsem roky průvodcoval na Štefánikové hvězdárně v Praze, kde jsem návštěvníkům mimo jiné přednášel i o fotoelektrickém jevu. Když se pak naskytla příležitost moci si vyzkoušet živoucí demonstraci jevu, za který Albert Einstein obdržel Nobelovu cenu, neváhal jsem.

Právě v roce 2007 jsem si koupil knihy o fotovoltaice a začal jsem navštěvovat odborné semináře u nás, ale především v Německu, neboť v Čechách tento obor téměř nikdo neznal. Napřed šlo čistě o hobby, které nakonec skončilo úspěšnou vlastní montáží první solární elektrárny s výkonem 80 kilowattů na střeše našeho průmyslového areálu v Plzni.

Stavěli jste tedy jen podle knížek?

Původně jsme na instalaci panelů chtěli najmout zkušenou firmu. Rychle jsme však zjistili, že solární energetika byla v roce 2007 v Česku docela neprozkoumaným oborem, kterému se věnovali především nadšenci. Proto jsem pochopil, že nejlepší metodou bude tradiční přístup typu pokus-omyl, a nakonec jsem celou stavbu doslova sešrouboval sám a kvalitněji, než by mi tehdy udělal externí dodavatel. Dílo se podařilo, solární elektrárna fungovala a já jsem to kupodivu přežil bez úrazu.

Kam se za uplynulých 15 let skupina JUFA posunula?

Fotovoltaika je skvělá technologie. Nevím o žádném jiném zdroji energie, který by dokázal za tak krátkou dobu snížit svou pořizovací cenu o neuvěřitelných 80 procent. Od samého počátku jsme počítali s tím, že budeme projektovat a provozovat další solární elektrárny. Bohužel česká fotovoltaika dostala stopku na téměř celou minulou dekádu. S mým společníkem Janem Chrenkem jsme se proto soustředili na nákup v minulosti realizovaných solárních projektů. Při pohledu na rozložení vlastníků solárních elektráren v Česku lze říci, že jsme na druhém místě v žebříčku majitelů. Před námi je jen ČEZ.

Skupina JUFA si zakládá na tom, že jsme vlastníci solárních elektráren s naprosto průhlednou vlastnickou strukturou a náš zisk vždy reinvestujeme v České republice. Naše transparentnost spolu se zkušenostmi nám ostatně pomohla uspět v konkurenci deseti dalších zájemců i při naší rekordní akvizici dvaadvacetimegawattového solárního parku u brněnského letiště v roce 2018. 

Jaké elektrárny dnes skupinu JUFA tvoří?

Přes první projekty výstavby vlastních solárních elektráren jsme se dostali k nákupu již v minulosti realizovaných solárních parků. Podíl skupiny JUFA a mého společníka Jana Chrenka na českém solárním trhu průběžně narůstá. Díky široké škále znalostí legislativy a techniky se nám daří akvizice nových projektů. Aktuálně spadá do přímého vlastnictví naší skupiny přes 100 megawattů solárních projektů. Jde téměř o 40 fotovoltaických zařízení – od středních výkonů umístěných na střechách po páteřní megawattové solární parky.

Nová solární vlna

Jaké jsou plány skupiny Jufa pro toto desetiletí?

Nadále chceme posilovat naše portfolio solárních elektráren. Máme rozjednáno několik možností nákupu dalších elektráren z let 2009 a 2010. Spojování zdrojů nám umožňuje efektivní servis a správu. Nechceme však končit pouze u zdrojů, které byly postaveny v minulosti. Fotovoltaika je skvělá technologie, která pomůže Česku nahradit uhlí. S naším týmem hledáme vhodné pozemky pro nové projekty solárních elektráren. Ideální jsou třeba různé zemědělsky nevyužitelné pozemky, které může instalace solárních panelů dobře zhodnotit.

Je tedy pravdou, že Vaše skupina JUFA kupuje projekty pro výstavbu nových solárních elektráren?

Ano, kupujeme projekty ve stadiu stavebního povolení nebo ještě probíhajícího stavebního řízení, a to od velikosti zhruba 3 MWp (spodní hranice), horní hranici stanovenou v podstatě nemáme, jednáme i o akvizici 100 MWp. Budeme rádi, když nás budou lidé kontaktovat na kontaktech uvedených na našich webových stránkách www.jufa.cz. Jednání v rámci akvizicí nových projektů vede u nás kolegyně Martina Rolníková


Historie společnosti

Skupina JUFA začala s podnikáním již na začátku 90. let minulého století, kdy dokázala přivést do České republiky několik německých a rakouských investorů, kterým zde zařídila výstavbu výrobních továren a přinesla zaměstnání zhruba čtyřem tisícům lidí v Plzeňském kraji. Dále se soustředila na dovoz spotřebního zboží z Asie, zemědělských komodit a krmiv. Následně se společnost zaměřila na investice do nemovitostí. V roce 2007 přišla JUFA poprvé do kontaktu s výstavbou solárních elektráren. Následně realizovala výstavbu dvou velkých solárních elektráren a v současné době se soustředí na nákup fotovoltaických parků a na technickou i finanční optimalizaci jejich chodu.

Jiří Fast, lídr společnosti JUFA, je absolventem Západočeské univerzity, oboru softwarové inženýrství, absolvoval stáže na univerzitách ve Zwickau a v Bernu. Zkušenosti s podnikáním sbíral již od 18 let, kdy pronikal na zahraniční trhy v Číně, Koreji, Taiwanu a Hong Kongu. Přes zemědělství a stavebnictví se dostal k solární energetice, kde dnes patří k nejzkušenějším investorům. Je členem představenstva Solární asociace, kde má na starosti legislativní sekci.