Nedostatek kvalifikovaných pracovníků pro výstavbu FVE sužuje celou Evropu. Komise to bude řešit

10.4.2022, 10:09

Výkonný ředitel Solární asociace Jan Krčmář a předseda představenstva asociace Jan Fousek se minulý týden v Bruselu zúčastnili vrcholné konference SolarPower Summit 2022 a vedli celou řadu doprovodných jednání. Sešli se také s klíčovými představiteli Stálého zastoupení ČR při EU, kdy kromě aktuální energetické a klimatické situace probírali priority blížícího se českého předsednictví.

Jan Fousek se nad rámec toho ještě za Solární asociaci účastnil celodenního (prvního fyzického „postcovidového“) zasedání lídrů národních asociací v rámci National Associations Meeting pod taktovkou SolarPower Europe.
Z projevu eurokomisařky pro energetiku Kadri Simson, jejíž projev exkluzivně pro Solární asociaci ve video formátu budete mít možnost vidět 26. května na naší každoroční top-level konferenci i z jednání s představiteli národních asociací vyplynulo:

  • Celá Evropa řeší povolovací procesy, včetně zemí, které považujeme za velmi vstřícné vůči FVE
  • Nedostatek pracovní síly pro výstavbu nových zdrojů je rovněž celoevropský
  • Eurokomisařka Kadri Simson slíbila, že Komise se tomuto tématu hodlá extrémně aktivně věnovat a pomoci členským státům
  • EU podporuje výrobu panelů v Evropě z důvodů geopolitické bezpečnosti

Ředitel asociace Jan Krčmář se kromě toho zúčastnil 29. března konference rakouské solární asociace PV Austria. Rakouská vláda si dala v oblasti nových FVE obrovské cíle (13 GWp do roku 2030) a ani Rakousko se neobejde bez velkých, pozemních FVE. Diskuse u sousedů silně připomíná tu českou. Zajímavý byl příspěvek technického ředitele APG (rakouská podoba ČEPS) Gerharda Christinera o hrozbě blackoutu. Jeho hlavní poselství bylo jasné: chceme-li zabránit blackoutu, potřebujeme víc OZE.

Plénun SolarPower Summit

úvodní foto: galerie SolarPower Summit