Pozor: ČNB zahájila kroky k odejmutí licence Sberbank (aktualizováno)

1.3.2022, 09:30

Upozorňujeme provozovatele FVE s úvěry ve Sberbank, že Česká národní banka 28. 2. zahájila kroky směřující k odejmutí povolení společnosti Sberbank CZ, a.s. působit jako banka.

Stalo se tak kvůli zhoršení likviditní situace banky v souvislosti s významným odlivem vkladů poté, co došlo k eskalaci rusko-ukrajinského konfliktu a napadení Ukrajiny Ruskem. V souvislosti s tím ČNB vydala předběžné opatření, kterým bance zamezila nakládání s aktivy a pasivy, včetně poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů. 

Provozovatelům s financováním ze strany Sberbank doporučujeme obrátit se na Solární asociaci.

Více informací na stránkách ČNB: https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/CNB-zahajila-kroky-k-odejmuti-licence-Sberbank-CZ/

Aktualizace 1. 3. 2022: Oznámení Operátora trhu s elektřinou k výplatě provozní podpory na účty u Sberbank:

S ohledem na vývoj situace kolem banky Sberbank CZ, a.s. (viz https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/CNB-zahajila-kroky-k-odejmuti-licence-Sberbank-CZ/) a vydané předběžné opatření České národní banky (ČNB), kterým ČNB mimo jiné bance Sberbank CZ zamezila nakládání s aktivy a pasivy, včetně poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů, a vzrůstající počet dotazů a žádostí týkajících se změny čísla bankovního účtu pro výplatu provozní podpory, přistoupil operátor trhu k pozastavení výplaty provozní podpory na bankovní účty vedené u banky Sberbank CZ, do odvolání.

V této souvislosti posíláme přímý odkaz na návod, jak je možné změnit číslo bankovního účtu pro výplatu podpory: https://www.ote-cr.cz/cs/poze/registrace/registrace-noveho-bankovniho-spojeni. Výše uvedený postup změny účtu je možný aplikovat pouze na případy, kdy změna účtu není systémově v CS OTE blokována v souvislosti se zřízením zástavního práva či jiným omezením.

V případě změny bankovního účtu u již vystavených dokladů (po vyúčtování, před výplatou podpory) můžete OTE požádat o přetisk vystaveného dokladu o podpoře. Příslušné žádosti směřujte přes sekci reklamace po přihlášení do portálu CS OTE.

Výše uvedené pozastavení výplaty provozní podpory se netýká účtů, které jsou v CS OTE zatíženy zřízením zástavního práva či jiným omezením. Zde proběhne výplata ve standardních termínech.