Evropa připravuje jednotná pravidla pro nakládání s bateriemi

15.2.2022, 17:38

Elektromobily vytlačují z trhu vozidla se spalovacími motory, domácnosti si elektřinu vyrobenou z fotovoltaiky ukládají k pozdějšímu využití do baterek, domácí přístroje a technika už často nemají pevný přívodní elektrický kabel. Akumulace energie je dnes zkrátka prudce rostoucím odvětvím. Evropa chce proto dohlédnout na to, aby baterie neznamenaly přítěž pro životní prostředí.

Chystané evropské nařízení zaměřené na akumulaci energie, které by mělo získat konečnou podobu pod taktovkou českého předsednictví v druhé půlce tohoto roku, si klade za cíl zvýšit environmentální udržitelnost a prodloužit životní cyklus baterií.

Vše začne už uvedením na trh. Od roku 2024 by každá baterie na sobě měla mít vyražený či vytištěný QR kód s informacemi o původu a uhlíkové stopě, později přibude i kategorie podle dopadu na klimatickou změnu nebo informace o obsahu těžkých kovů. 

Důraz bude kladen samozřejmě i na recyklaci použitých akumulátorů, baterie uváděné na trh po roce 2030 budou mít stanoveny i povinný podíl recyklovaných materiálů. Nařízení by se mělo věnovat i provozní, požární a environmentální bezpečnosti.

Trendem, který bude sílit s dožíváním první generace elektromobilů je "second life of batteries". Baterie, které už kvůli poklesu kapacity nebudou dobře sloužit osobním a nákladním autům, budou moci dál uchovávat elektřinu ve velkých stacionárních akumulačních polích. 

V současnosti probíhá připomínkování nařízení, které má v ČR na starosti Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR v EU. Legislativě, propagaci a podpoře sektoru akumulace se v Česku dlouhodobě věnuje Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ