Obnovitelné zdroje budou levnější než uhlí nebo atom. ČR musí přepracovat SEK

3.9.2015, 11:00

Konvenční energetické zdroje jako uhlí nebo jaderné elektrárny přestávají být ekonomicky výhodnější než obnovitelné zdroje. Tyto závěry vyplývají z několika studií renomovaných institucí zveřejněných v minulých dnech. Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu je to vzkaz, že nová Státní energetická koncepce i tlak zájmových skupin na rozšiřování těžby uhlí neodpovídají trendům světové energetiky.

Mezinárodní energetická agentura (IEA): cena energie ze slunce bude levnější než z uhlí [1]

Elektrárny spalující zemní plyn a uhlí nebo jaderné reaktory dnes vyrábí elektřinu v průměru za 100 dolarů za megawatthodinu. Střední hodnota celosvětové ceny solární elektřiny se pak v roce 2015 dostala pod 200 dolarů za megawatthodinu, což je o polovinu méně než před pěti lety. V některých světových regionech však již dnes nabízí fotovoltaické projekty elektřinu za méně než 100 dolarů na megawatthodinu (Indie, Saudská Arábie nebo některé státy USA). Do roku 2025 má pak podle Mezinárodní energetické agentury klesnout cena solární elektřiny na 100 dolarů za megawatthodinu ve většině světa. Díky poklesu nákladů narostl celosvětový instalovaný výkon solárních elektráren během letošního roku na 200 gigawattů (ekvivalent instalovaného výkonu 100 jaderných elektráren Temelín). „Respektovaní mezinárodní odborníci potvrzují revoluci v energetice. Využití energie ze slunce se v následujících deseti letech stane celosvětově nejlevnějším zdrojem elektřiny, zatímco podle prognóz IEA ceny fosilních paliv vzrostou až o tři čtvrtiny oproti dnešním cenám. Vláda by ve spolupráci s centrálními úřady měla nastavit takové legislativní podmínky, které umožní vyrábět levnou energii ze slunce i v České republice. Za základní podmínku považuji především stabilitu sektoru a investiční pobídky, které pomohou zpřístupnit solární energii každé rodině a malým a středním podnikům,“ říká Veronika Knoblochová z České fotovoltaické průmyslové asociace.

Citigroup: obnovitelné zdroje budou konkurovat konvenčním zdrojům do 15 let [2]

Zjištění IEA tak potvrzuje v létě publikovanou studii finanční a bankovní skupiny Citigroup. Ta předpokládá, že se obnovitelné zdroje stanou konkurenceschopnými do roku 2030. Podle Citigroup je již dnes v některých oblastech elektřina vyrobená větrnými elektrárnami schopna konkurovat ceně elektřiny z uhlí nebo zemního plynu. Plné konkurenceschopnosti s fosilními palivy by větrná energetika měla dosáhnout do konce tohoto desetiletí. Citigroup současně upozorňuje, že investice do řešení klimatických změn přinesou významnou finanční úsporu – až 1,8 bilionu dolarů.

USA a Čína: snižování emisí i obnovitelné zdroje dávají smysl [3, 4]

Čínské vládní agentury připravily analýzy, podle kterých mohou obnovitelné zdroje do 15 let vyrábět přes polovinu energie (57 %) a do roku 2050 až 86 %. Podíl uhlí na výrobě elektřiny se během následujících 35 let může snížit ze 75 % na pouhých 5 %. USA přijaly v létě plán na redukci emisí o 32 % a navýšení podílu obnovitelných zdrojů na 28 % do roku 2030. Bílý dům předpokládá, že průměrná americká domácnost uspoří na účtech za elektřinu 85 dolarů ročně právě díky přechodu na šetrnější energetiku, která přinese podporu úsporám energie a růstu obnovitelných zdrojů. „Ekonomická výhoda investic do obnovitelných zdrojů se odráží také v proměně politiky států dosud závislých na fosilních palivech. Řešení ve snižování emisí přitom nehledají v investicích do jaderných reaktorů, ale právě v solárních panelech nebo větrných turbínách,“ poukazuje na globální proměnu energetiky Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Česká energetika: atomový a fosilní skanzen [5]

Vláda letos schválila po pětileté práci ministerstva průmyslu novou Státní energetickou koncepci. Dominantní roli v ní bohužel hraje jaderná energetika. Aktuálně pak ministerstvo průmyslu tlačí na rozšiřování těžby uhlí. AliES a CZEPHO naopak řadu let české úřady upozorňují na světový trend nástupu stále levnějších obnovitelných zdrojů a na podceněný potenciál šetrné energetiky v ministerských plánech. Možnosti obnovitelných zdrojů jsou v nové energetické koncepci až o čtvrtinu menší, než jak je propočítala Nezávislá energetická komise (NEK) při vládě ČR již před sedmi lety. Solární elektrárny na střechách domů mohou vyrobit až dvakrát tolik elektřiny, než jak kalkuluje ministerstvo průmyslu.

Do kalkulací české energetické koncepce jsou dosazeny nerealisticky nízké náklady nových reaktorů, chybí v nich vyčíslení negativních dopadů souvisejících s těžbou a spalováním uhlí. Naopak cena šetrných zdrojů – například fotovoltaických elektráren – je nadsazena oproti trendům, které opakovaně uvádějí respektované mezinárodní týmy odborníků. Právě proto je třeba začít pracovat na úplně nové energetické vizi České republiky. Takové, která by posílila naši energetickou nezávislost a zbavila nás závislosti na uhlí,“ uzavírá Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Odkazy:

[1] http://www.iea.org/newsroomandevents/news/2015/august/joint-iea-nea-report-details-plunge-in-costs-of-producing-electricity-from-renew.html

[2] https://ir.citi.com/5%2BD3LAj%2Ba5yhsTAE9%2FJU0FQGOiQPJvnrPrLhR%2BdUSVMRjVsSyhROJBwV0st2%2F1TE

[3] http://www.alies.cz/2015/08/obamuv-plan-ma-vycistit-energetiku-vice-obnovitelnych-zdroju-mene-emisi/

[4] http://www.alies.cz/2015/04/cinska-studie-kterou-otevira-citat-milana-kundery-zeme-muze-vyrabet-86-energie-z-obnovitelnych-zdroju/

[5] http://www.alies.cz/2014/12/aktualizace-energeticka-koncepce-stale-podcenuje-moznosti-obnovitelnych-zdroju-2/