Novela zákona: Provozovatelé FVE do 10 kW nebudou muset být od nového roku OSVČ

22.8.2015, 21:15

Připravovaná novela zákona o daních z příjmů, která bude účinná od 1.1.2016, vychází vstříc návrhům CZEPHO a stanovuje, že výrobce elektřiny ze slunce do 10kW nebude považován za podnikatele (OSVČ).

V návrhu novely uvedeného zákona, kterou předkládá ministerstvo financí, se stanovuje, že na straně poplatníka provozujícího výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW nebude již na provoz tohoto zařízení potřeba licence udělované Energetickým regulačním úřadem a nebude se již jednat o poplatníka, který má příjem z jiného podnikání, ke kterému je třeba podnikatelské oprávnění. V daném případě se budou případné příjmy z provozu takové výrobny elektřiny posuzovat v režimu ostatních příjmů (§ 10 ZDP).

Tato úprava, o kterou CZEPHO dlouhodobě usilovala, významným způsobem zjednoduší přístup českých domácností k využívání fotovoltaiky pro výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu.

Příslušnou pasáž věcného záměru zákona najdete ZDE