Solární sestry přinášejí Africe energetickou revoluci

23.7.2015, 10:29

Nezisková organizace Solar Sister pomáhá nastartovat africkým ženám vlastní podnikání a odstraňuje energetickou chudobu. Podle odhadů Mezinárodní energetické agentury nemá dnes v subsaharské Africe přístup k elektřině přes půl miliardy lidí. Řešením pro ně může být právě solární energie „z rukou“ Solar Sister.

Když si Iniobong na nigerijském venkově otevřela porodnici, aby zajistila potřebnou péči pro nastávající matky a novorozence ze své komunity, musela se obejít bez elektřiny, kterou nahrazovaly svíčky a petrolejové lampy. Jednoho dne na prenatální oddělení jedna z žen přinesla vlastní světlo využívající solární energii a Iniobong se tak seznámila s projektem Solar Sister.

Nejprve jen prostřednictvím této „ženské prodejní sítě“ nakoupila solární osvětlení a sporáky využívající čistou energii pro svou porodnici. Dnes jako „Sluneční sestra, zapojená do společného podnikání sama vydělává prodejem čistých energetických produktů a z výnosů podnikání dotuje porodnici a zdravotní péči pro ženy ve své komunitě.

Solar Sister je nezisková organizace, která se snaží vymýtit energetickou chudobu a současně posilovat postavení žen ve společnosti tím, že jim umožňuje rozjet vlastní podnikání a získat tam ekonomickou nezávislost. Její prodejní síť distribuuje ve venkovských oblastech po celé Africe čisté technologie, jako jsou právě světla, nabíječky mobilních telefonů nebo sporáky využívající sluneční energii.

Mezinárodní energetická agentura odhaduje, že 585.000.000 lidí v subsaharské Africe nemá přístup k elektřině a mnozí jsou nuceni používat toxické, drahé alternativy, jako petrolej nebo parafin, které mohou způsobit popáleniny a onemocnění dýchacích cest. Náklady na tuto „nečistou“ energii přitom mnohdy pohltí až 40 % výdajů domácnosti.

Ženy zapojené do Solar Sister nakupují společně ve velkém výrobky od partnerských výrobců v Ugandě, Tanzanii a Nigérie. Typicky je nejprve prodávají ve svých rodinách a postupně distribuci rozšiřují dál a dál. Většina z nich si tak měsíčně vydělá mezi 10 a 250 dolary, což je v oblastech, kde žijí částka umožňující radikálně změnit život a postavit se na vlastní nohy.