MPO zveřejnilo draft výzvy na podporu FVE z Národního plánu obnovy

17.11.2021, 09:58

Dvě miliardy korun budou k dispozici na podporu výstavby fotovoltaických elektráren v novém programu zaštítěném Ministerstvem průmyslu a obchodu. Přechod na čistší zdroje energie je jednou z komponent Národního plánu obnovy, který má českou ekonomiku vyvést z krize vyvolané pandemií covid-19.

Podpora bude určena na instalaci FVE na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1 kWp do 1 MWp. Podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nové FVE a slouží výhradně pro potřeby optimalizace využití vyrobené elektrické energie.

Program na druhou stranu není určen pro instalace na obytných budovách, instalace umístěné na zemi a vyloučeny jsou i FVE realizované veřejnými subjekty (dle definice Operačního programu Životní prostředí) a subjekty provozujícími zařízení v EU ETS na území ČR.

Míra podpory z celkových způsobilých výdajů bude činit 35 % pro FV systémy, 50 % pro systém akumulace mimo Prahu a 45 % pro systém akumulace na území hl.m. Prahy.

S ohledem na stále nedořešenou implementaci metodického pokynu k tzv. „RED FLAG“ v oblasti střetu zájmů se zveřejňuje pouze návrh (draft) výzvy a jejích příloh. Finální znění výzvy bude zveřejněno jakmile to bude možné. Úprava podmínek se předpokládá pouze v oblasti výše uvedeného posuzování střetů zájmů. Věcné zaměření výzvy a technické požadavky se již měnit nebudou.

Dokumenty zveřejněné MPO:

NPO_FVE_I-výzva_draft [pdf, 650 kB]

Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti_draft [pdf, 143 kB]

Příloha 1_Posouzení shody parametrů FVE_draft [pdf, 196 kB]

Příloha 2_Prokázání shody parametrů FVE_draft [pdf, 201 kB]

Výpočet způsobilých výdajů_FVE_draft [xlsx, 15 kB]