Přechod na zelený bonus příští rok bude výhodný

9.11.2021, 17:31

Růst tržní ceny silové elektřiny netěší spotřebitele, výrobcům však může přinést vyšší platby za vyprodukovanou energii. Je však třeba zvolit pro příští rok vhodnou formu podpory.

Energetický regulační úřad ve svém cenovém rozhodnutí stanovil výši výkupních cen a zelených bonusů pro příští rok na základě mnohem nižších cen elektřiny v 1. až 6. měsíci, a díky tomu bude pro příští rok výrazně výhodnější pobírat podporu v režimu zeleného bonusu.

Za poslední dobu, kdy se elektřina pohybovala vysoce nad 3,50 Kč/kWh se přímo vybízí přejít na model, kdy producent elektřiny prodává elektřinu za reálné tržní ceny. Tuto cenu si totiž výrobce připočítá k zelenému bonusu a tím se dostane vysoce nad výkupní cenu. Změnu režimu z výkupní ceny na zelený bonus lze provést na portálu Operátora trhu (OTE) do 30. 11. 2021. Samotná změna je velmi jednoduchá a nezabere moc času.

Několik z předních fotovoltaických producentů v České republice, jako například skupina Solar Global, se rozhodlo využít šance, kterou teď trh nabízí. Obchodník Solar Global Energy, specializující se od roku 2016 na výkup elektřiny pod záštitou své mateřské společnosti Solar Global, nabízí na rozdíl od běžných obchodníků zprostředkování ceny přímo z trhu a vysoké ceny tak jdou do kapsy přímo výrobci.